El dimarts 18 de juliol, l’Assemblea General va escollir als membres de la junta directiva pels pròxims quatre anys.

Després de vint-i-quatre anys, i segons determina els estatus de l’associació, s’ha dut a terme el procés electoral on només es va presentar una única candidatura, encapçalada per en Paco Camarasa, secretari general de l’ACEDE, i avalada pel president i fundador, en Joan Vilar.

El passat 18 de juliol es va celebrar l’Assemblea General Ordinària a les 19 hores a l’Hotel Evenia Rosselló on es va aprovar la gestió de junta directiva i els comptes anuals 2022. També es va presentar la memòria d’activitats 2022/23 i la previsió de pressupost per aquest 2023.

En acabar aquesta primera reunió, va tenir lloc l’Assemblea General Extraordinària on l’advocat i col·laborador de l’ACEDE, el Sr. Guillem Hors (Addwill), va presentar la modificació dels Estatuts i l’actualització del Reglament Intern que va quedar aprovat pel total de l’assemblea.

Posteriorment, es va procedir a l’aprovació de la candidatura #Sumem, presentada per l’actual secretari general de l’ACEDE. D’aquesta manera, es va procedir al nomenament del Sr. Paco Camarasa com a nou president de l’entitat. La junta directiva la componen 20 entitats i empreses associades de gran trajectòria dins l’associació i noves incorporacions que venen a reforçar la presència dins de nous sectors i una major representativitat de dones en l’òrgan de govern de l’entitat. En Joan Vilar serà nomenat president honorífic en reconeixement per la seva trajectòria i com a fundador de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris.

Paraules del nou president dedicades al seu predecessor

La trobada va concloure amb les paraules del nou president dedicades al seu predecessor i en agraïment per la seva gran tasca durant aquests vint-i-quatre anys de vida de l’ACEDE. Amb el seu esforç i la seva constància ha aconseguit posicionar-la com a una associació lliure en defensa de l’empresariat, contribuint així a aconseguir una Catalunya més competitiva.