Loading...

Lluís Jiménez Cano

Agrupa Global Talent
Consultoria de RRHH, especialitzada en la recerca i selecció de personal, tant en l’àmbit nacional com internacional. Som especialistes en els següents serveis:
-Directius i mànagers.
-Personal de Central (Finances, RRHH, etc.) Comercials.
-Perfils IT.
-Perfils internacionals per filials a l’estranger.
-Valoració de directius (Assessments).
-Formació en selecció per mànagers.

Jepi Alberti

B2B.Studio
-Consultoría estratègica digital.
-Marketing digital | estratègia de Marketing.
-Captació de Tràfic web: SEO, SEM, SMM.
-Alta i gestió de marketplaces: Amazon i altres.
-Quadres de comandament | Anàlisi ROI.
-Auditories digitals: WEB, SEO, SEM.
-Creació de pàgines web | Ecommerce.
-Implementació de CRM, i eines de gestió de processos automatitzats.
-Agents del KIT DIGITAL.
-Formació.
-Especialistes en empreses industrials i B2B.

Ignacio Barroso

BARROSO | HERNÀNDEZ
División de Patentes y Marcas Protecciona®, como bufete jurídico y como consultoría estratégica, es un despacho especializado en la protección de la investigación y desarrollo, innovación y diseño, distintividad empresarial y creatividad intelectual.

Eloi Castellarnau

Castellarnau Penalistas
Advocats amb dedicació exclusiva al dret penal. Procediments penals, acusació i defensa. Responsabilitat penal d’empresaris, directius i administradors. Responsabilitat civil derivada dels delictes. Programes de prevenció de riscos penals (compliance penal) i mesures antifrau. Acompanyament als empresaris i directius en processos d’investigacions internes. Col·laborem amb els advocats interns o externs de les empreses (laboralistes/fiscalistes/mercantilistes).

Josep Lluís Llusia

Coach & SC Consulting
Coaching empresarial i Assessorament en Compravenda d’empreses. Cerca d’empreses a comprar i Cerca de compradors-Inversors. Valoració d’empreses. Revisió d’Estats Financers. Reconstrucció de comptabilitats i Due Diligence econòmica.

Sonia Hernández i David Cirera

Esari Abogados
Advocats especialistes en Dret Civil i Mercantil. De forma preferent:
– Contractació civil i mercantil.
– Societats mercantil.
– Dret de Successions (herències, planificació successòria).
– Dret de família.
– Dret de consumidors.
– Responsabilitat civil (com accidents de trànsit).
– Procediments judicials (dret processal).

Lluís Salarich

Ferrer & Ojeda asociados
Corredoria d’Assegurances multidisciplinar. Donem cobertura a tots els rams del sector, treballant amb més de 60 entitats asseguradores. Oficines estratègiques per cobrir tot el territori nacional. Importants vincles amb organitzacions sectorials a escala mundial.

Xavier Malvehy

Finhevy
Planificació financera familiar i de l’empresa familiar

Especialistes en l’elaboració, implantació i seguiment del Pla Financer de cada client de manera totalment personalitzada d’acord amb una metodologia molt experimentada i estratègies innovadores.

La planificació és la clau per assolir una bona salut financera personal i per la supervivència de la PIME.

L’experiència del nostre equip d’assessors amb més de 300 clients actius ens avala.

David Sanmartín Olivier

GRUPO HAS
Investigació Privada en l’àmbit de l’empresa i personal. Obtenció d’informació i proves destinades a la presa de decisions i a la decisió, preparació i prova de procediments judicials. Suport en compliance. Consultoria en seguretat privada.

Ferran Moreu Navarro

IMrecobros SL
Recobrament de Deutes i Consultoria de Crèdit, experts en recuperació de deute. Els nostres serveis inclouen:

– Gestió de deutes tant en fase amistosa com en Judicial.
– Estudis de risc de cartera.
– Informes comercials.
– Consultoria:
Millores en els fluxos de caixa.
Millores dels processos de facturació.
Prevenció d’impagaments.
Atenció al client.
Automatització de processos de cobrament.

Josep Cid

Lladó Grup Consultor
Economista i assessor fiscal, expert en assessorament en impostos de persones físiques, empreses i entitats sense ànim de lucre.

Tracten les obligacions fiscals de les persones físiques i la planificació òptima del seu patrimoni considerant les seves característiques concretes de cara al futur. També, les possibles estructures empresarials adequades de la situació concreta de les empreses en el present i futur.

Elaboren informes de l’empresa des de diferents punts de vista, com econòmic, financer i patrimonial per poder prendre decisions més professionals pel que fa a viabilitat i millores, així com successió, continuïtat i la seva transmissió.

Luz Castillo i Quim Coch

MED3C
-Consultoria empresarial i mediació de conflictes.
-Intervenció com a mediadors en conflictes interns d’empresa.
-Formació empresarial i personal en matèria de negociació col·laborativa, capacitació per la detecció i gestió preventiva del conflicte.
-Consultoria en el disseny d’estructures i marcs de relació eficients en l’empresa.
-Assessoria en negociació col·lectiva.
-Prevenció de riscos psicosocials, elaboració de protocols, intervencions directes.
-Mediació escolar i familiar.

Armand Corrales

RGA Partners Turismo
-Assessorament d’empreses.
-Fiscal-comptable.
-Mercantil.
-Financer-bancari.
-Especialització en agències de viatge.