Aquest de 10 de gener, membres del grup de Facility Service de l’ACEDE han acudit a l’Ajuntament de Barcelona per reunir-se amb la Directora general de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya, Mercè Corretja, i la Subdirectora general de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya, Anna Ciutat.

El grup de Facility Services de l’ACEDE s’ha reunit amb la Directora i Subdirectora general de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, Mercè Corretja i Anna Ciutat, per fer entrega d’un dossier amb propostes de millora de les condicions laborals com a criteri de licitació. El document exposa el desacord amb la inclusió de les clàusules de millora de les condicions laborals per indicació de l’Administració com clàusules socials de contractació. Segons indiquen, arran de la inclusió de clàusules dintre dels criteris de valoració dels plecs, s’inclouen millores de les condicions econòmiques – laborals que s’haurien de revisar i modificar.

Facility service

En quant la doctrina del tribunal català de contractes del sector públic, Facility Services, comenta el nou paper de l’Administració, el qual assumeix funcions atribuïdes legalment a “l’empresari”, per tant, adquireixen la capacitat de millorar les retribucions salarials, però també de reduir-les, distorsionant, així, el paper i la funció que cadascun té assignat dins la contractació pública. En canvi, estan a favor de les clàusules més genèriques com els convenis col•lectius i generalitzats o el salari mínim garantit.

A més, durant la reunió han insistit en el fet que les mesures han de ser ètiques i anar encaminades a vetllar pel sou dels treballadors “el salari d’una persona ha de ser igual si hi ha un canvi de treballador i realitza la mateixa feina”, i afegeixen que no es pot permetre “un mateix contracte, una mateixa feina del mateix sector, però un lot i sou diferent”.

D’altra banda, durant la reunió s’ha parlat sobre el repte d’introduir la innovació en la contractació, “s’ha de treballar i aprofitar el nou marc, la llei bàsica, que ens dona més marge per treballar i realitzar canvis, ja que es necessita un canvi de model”, han manifestat els membres de Facility Services.
En finalitzar la reunió, els membres de l’ACEDE, han fet entrega del dossier i han acordat seguir treballant sobre la base de les problemàtiques exposades.

Desiré Gómez
Àrea de comunicació