Esmorzar-col•loqui amb el Il•lm. Sr. Albert Rivera: El passat dia 09 de Desembre, en les noves instal•lacions del restaurant del Parlament de Catalunya, l’Associació Catalana d’Executius Directius i Empresaris – ACEDE, dintre del nou Cicle 2008-09, “Opinem, creem opinió”, es va celebrar un Esmorzar de treball amb el Il•lm. Sr. Albert Rivera, President del grup Parlamentari Ciutadans.

10 de desembre del 2008

A aquest acte van assistir representants de diverses associacions inscrites dintre de ACEDE interessats a conèixer de primera mà l’opinió del convidat. Entre els assistents es trobaven la Sra. Anna Aisa, Gerent d’ACAES, Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, Sr. Elie Azancot, Soci de Riskmedia Integral, Sr. Ricard Aznar, Conseller Delegat i Director tècnic de Riskmedia Integral, Sra. Iolanda Boldú, Adjunta a Gerència de Simphonie, Sr. Jordi Castro, Representant de la Fundació Gran Teatre del Liceu Sra. Marta Cladera, Relacions Institucionals d’ACEDE, Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, Sr. Ramón Cosculluela, Gerent de Multianau, Sr. Arsenio Del Rio, Vicepresident de la Fundació Claperós, Sr. Sergi Fernández, FBS Seguretat, Sr. Jordi Gutièrrez, Membre del Comitè Executiu de CCOO, Sra. Cecília Martí, Presidenta Fundació Claperós, Sra. Rosa Martin, Directora de Optimum Barcelona, Sr. Albert Mazo, Director Tècnic de Barna Porters, Sr. Jaume Pallerols, Administrador de JP-MBA Consultants, Sr. Francesc Vilar, Vicepresident d´ACEDE, Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, Sr. David Pradal, Director Comercial del Grup General Formació, Sr. Jordi Puig, Director Comercial de Barna Porters, Sr. Jesús Rodríguez, col•laborador del Grup General Formació a Girona, Sr. Santiago Santos, Director General de Grup Aubrac, Sr. Javier Val, Director General de Driver’s, Serveis Logístics, Sr. Javier Vallès Alemany, President d’ADEDSA, Associació d’Empreses de Serveis Auxiliars, Sr. Antonio Valverde, Director del Grup General Formació, Sra. Magda Vegas, Directora d’Alfham, Sr. Joan Vilanova, Representant de Phoenix – Vigilància i Seguretat, Sr. Roberto José Vicente, Administrador de Barna Porters, Sr. Joan Vilar, President d’ACEDE, Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris. El Sr. Albert Rivera, va exposar a tots els assistents algunes de les línies del seu partit que afectessin en part als sectors representats en aquest acte. Durant el transcurs de la reunió els assistents van aprofitar l’ocasió per a fer-li arribar al Sr. Albert Rivera, les problemàtiques més significatives que puntualment es produeixen en cadascun dels sectors representats.