Visita al Parlament amb Meritxell Borràs: El passat dia 5 de novembre, l’ACEDE va realitzar una reunió de treball amb l’I. Sra. Meritxell Borràs, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió en el Parlament de Catalunya.

09 de desembre del 2007

En aquest acte van assistir representant a associacions nascudes dintre d’ACEDE com resposta a necessitats socials i tecnològiques dels diversos sectors que es troben dins l’Associació. Entre els assistents es trobaven representants d’ACAES, l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat; d’ADEDSA, Associació Catalana d’Empreses de Serveis Auxiliars, de PORCAT, Associació Catalana de Productors de Porcí; i del sector de Noves Tecnologies, d’Educació i vàries entitats socials com són la Fundació Escola Vicenciana, la Fundació Omnes i la Fundació Claperós. La Sra. Meritxell Borràs, va exposar als assistents algunes de les línies estratègiques de la coalició a la qual representa i, més concretament, les funcions i tasques que desenvolupa com a Diputada del Parlament de Catalunya. En el transcurs de l’acte, els assistents van fer arribar a la Sra. Borràs, les problemàtiques més apressants que puntualment es produeixen en cadascun dels sectors representats.