9 02, 2017

GEDEFORM es reuneix amb representant del SEPE

2019-07-15T11:31:19+02:00

Aquest dilluns 6 de febrer, el Grup de Formació de l’ACEDE s’ha reunit amb el Director Provincial del Servicio de Empleo Estatal en Barcelona, Víctor Santa Bàrbara, i la Coordinadora del Observatorio de las ocupaciones del SEPE en Bacelona, Begoña del Val, per parlar sobre les problemàtiques del sector.

Els membres del Grup de Formació de l’ACEDE, GEDEFORM, s’han reunit amb representants del SEPE en un col•loqui organitzat per l’Associació on la teleformació ha estat un dels temes centrals. Els assistents han coincidit que s’han establert uns límits a complir per part dels centres de formació, però no s’ha desenvolupat cap llei. Segons Justo Marco, Director de EPAL S.L, “l’aplicació real per la qualitat laboral i la seguretat de la nostra feina, no existeix, a pesar de tota la reglamentació. Potser, la reglamentació vigent no té l’impacte positiu que s’esperava”. A més, els membres de GEDEFORM, han insistit en la necessitat d’equiparar la confiança de la formació reglada amb la dels centres de formació per al treball.

col·loqui sepe

D’altra banda, Santa Bàrbara i Begoña han explicat que la teleformació s’ha de basar en la interacció i seguiment per part del tutor o tutora i l’interès per part de l’alumnat. Segons comenten, la persona encarregada de la tutoria ha de realitzar la valoració final, però s’ha de complir amb uns mínims on es valora que hi hagi un 75% de la participació de l’alumnat durant el curs, la seva participació en xats i fòrums, a més de la realització de les activitats i exàmens.

Durant el col•loqui també s’han tractat altres temes com la formació continua i s’han exposat propostes de millora per part del Grup de Formació, agafant el compromís de mantenir el contacte amb el SEPE per continuar treballant sobre les problemàtiques del sector.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

GEDEFORM es reuneix amb representant del SEPE2019-07-15T11:31:19+02:00
4 10, 2016

El Grup de Formació de l’ACEDE GEDEFORM formarà part de la taula de treball del consell de Direcció del SOC

2019-07-15T11:31:32+02:00

El grup de formació de l’ACEDE, GEDEFORM, s’ha reunit amb la Directora del SOC, Mercè Garau, i la Directora del Consorci per a la formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, en una trobada que ha tingut lloc el dia 20 de setembre a la seu del SOC.

 

La reunió s’ha iniciat amb la intervenció de Mercè Garau, que ha fet referència a l’actual dificultat dels centres de formació pel que fa a la captació d’alumnes i la possibilitat de fer algun tipus de pressió, ja que, actualment l’única penalització que tenen en cas que l’alumne abandoni, són sis mesos sense poder accedir-hi a qualsevol altre curs. D’altra banda, Garau, ha subratllat la necessitat de descobrir els motius pels quals l’alumne abandona els cursos de formació per aturats abans de temps “cal fer una gran tasca de persuasió”. A més, ha exposat la intenció de posar en marxa durant l’any 2017 una “carta de serveis” per centres amb què es pretén que tant els alumnes, com els centres i l’administració assumeixin un comprimís, signant aquest escrit i quedant reflectit en l’historial professional del SOC.

reunio-soc_acede

Mercè i Ariadna han explicat les accions que es portaran a terme des del departament del SOC durant el període de l’any 2017-18, entre elles invertir en més personal de gestió administrativa, implantar més mesures de simplificació, que la FOAP aposti pels mòduls, amb l’objectiu de no acumular més deute ni renovar, i l’acceleració dels processos de revisió de justificació amb l’informe de l’auditor.

En finalitzar la reunió, SOC i ACEDE (Gedeform), han mostrat interès per la realització d’accions conjuntes que donin suport al sector de la formació i s’han arribat als següents acords:

  • Des del Consell de Direcció del SOC, es torna a crear una Taula de treball i de seguiment en la qual participarà un grup tècnic del Departament conjuntament amb experts professionals d’aquest àmbit, entre els quals es troba, Justo Marco, Representant del Grup de Formació de l’ACEDE (Gedeform), perquè traslladi a l’Administració, tot allò que els membres del Grup, decideixin.
  • Els integrants de Gedeform, treballaran un document, que reculli un seguit de propostes de millora en l’àmbit de la Formació Professional, que posteriorment es farà arribar a la Taula de treball que pertoqui.
  • Tot i els esforços de l’Administració per a mantenir informats als centres, mitjançant plataformes, etc. estan d’acord, en el fet que existeix un desconeixement de les actuacions que es desenvolupen des de l’Administració.

En aquest sentit, l’ACEDE proposa impulsar des del Grup de Formació, un format de trobades que permetin la transferència de coneixements de manera directa i bidireccional, la qual cosa és ben rebuda per part de l’Administració.

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

El Grup de Formació de l’ACEDE GEDEFORM formarà part de la taula de treball del consell de Direcció del SOC2019-07-15T11:31:32+02:00
Go to Top