Aquest dilluns 6 de febrer, el Grup de Formació de l’ACEDE s’ha reunit amb el Director Provincial del Servicio de Empleo Estatal en Barcelona, Víctor Santa Bàrbara, i la Coordinadora del Observatorio de las ocupaciones del SEPE en Bacelona, Begoña del Val, per parlar sobre les problemàtiques del sector.

Els membres del Grup de Formació de l’ACEDE, GEDEFORM, s’han reunit amb representants del SEPE en un col•loqui organitzat per l’Associació on la teleformació ha estat un dels temes centrals. Els assistents han coincidit que s’han establert uns límits a complir per part dels centres de formació, però no s’ha desenvolupat cap llei. Segons Justo Marco, Director de EPAL S.L, “l’aplicació real per la qualitat laboral i la seguretat de la nostra feina, no existeix, a pesar de tota la reglamentació. Potser, la reglamentació vigent no té l’impacte positiu que s’esperava”. A més, els membres de GEDEFORM, han insistit en la necessitat d’equiparar la confiança de la formació reglada amb la dels centres de formació per al treball.

col·loqui sepe

D’altra banda, Santa Bàrbara i Begoña han explicat que la teleformació s’ha de basar en la interacció i seguiment per part del tutor o tutora i l’interès per part de l’alumnat. Segons comenten, la persona encarregada de la tutoria ha de realitzar la valoració final, però s’ha de complir amb uns mínims on es valora que hi hagi un 75% de la participació de l’alumnat durant el curs, la seva participació en xats i fòrums, a més de la realització de les activitats i exàmens.

Durant el col•loqui també s’han tractat altres temes com la formació continua i s’han exposat propostes de millora per part del Grup de Formació, agafant el compromís de mantenir el contacte amb el SEPE per continuar treballant sobre les problemàtiques del sector.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació