Esmorzar amb el Sr. Emili Valdero, Secretari de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya: El passat 14 de novembre es va celebrar un esmorzar-col·loqui amb el Sr. Emili Valdero, Secretari de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, en el Restaurant Can Jepet, situat al municipi de Setcases (Girona).

20 de novembre del 2007

En aquest esdeveniment, també van assistir les següents personalitats: Sr. David Mascort, Dir. dels Serveis Territorials de Girona – Sr. Ramon Senmarti, Cap de Programa de Comercialització Agroalimentària – Sr. Josep Coma, Regidor de l’Ajuntament de Molló i President de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon – Sra.Paquita Pastoret, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter – Sr. Esteve Pujol, Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon – Sr. Joan Solà, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries Sr. Jaume Busquets, Alcalde de l’Ajuntament de Setcases Sra. Ana Maria Colomer, Regidora de l´Ajuntament de Setcases Sra. Rosa Gardell, Regidora de l’Ajuntament de Llanars – Sr. Marc Navarro, Regidor de l´Ajuntament de Camprodon – Sr. Juan José Vilar Carreres – President ACEDE Sr. Francesc Bartrolí – Relacions Institucionals de Grupo Europa – Sr. Ramón Casas, l’Hípic de Camprodon – Sr. Jordi Castro, Cap de Tramolla de la Fundació Gran Teatre del Liceu i Responsable de Cultura ACEDE – Sra. Marta Cladera, Relacions Institucionals ACEDE – Sra. Maria Claret, Presidenta del Casal Camprodoní – Sr. Arsenio Del Rio, President de la Fundació Claperós – Sra. Neus Feliu, Col•laboradora ACEDE Girona – Sr. Jaume Pallerols, Assessor i Responsable de Comunicació ACEDE – Sr. Alfons Peretó, Director Comercial d’Oasyssoft – Sr. Enric Bassagañas, Can Tiranda – Sr. Joan Costejada, l’Hotel Camprodon – Sra. Carme Perpinyà, Hotel La Coma. El Sr. Joan Vilar, va fer la presentació del convidat i dels associats presents, a continuació va cedir la paraula al Sr. Josep Coma, Regidor de l’Ajuntament de Molló i President de la Mancomunitat, el qual va agrair també la presència dels assistents per part de la Mancomunitat i la dels ponents, especialment, la del Sr. Emili Valdero, al qual li va traslladar a grans trets, les inquietuds dels assistents en referència a les actuacions de futur previstes en aquest territori, cedint a continuació la paraula al Secretari de Comerç i Turisme que va exposar als assistents les línies d’actuació del seu Departament. Aquestes línies d’actuació es van centrar bàsicament en tres sectors: l’agroalimentari; el turístic i el de comerç. En la seva exposició va fer al•lusió al model turístic de sempre que és, el de sol i platja i que en l’actualitat té uns preus molt ajustats, demanant als assistents que apostessin per un turisme de qualitat. La clau està en un turisme d’experiència integral de paisatge, territori i cultura, tenint en compte, una gastronomia típica de la zona, que faci que l’usuari gaudeixi d’una estança agradable. També va remarcar que per a assolir aquests objectius, són necessàries inversions en aquest sentit dirigides a les infraestructures i a les administracions locals, per tal de fomentar el turisme, i així poder donar a conèixer els productes que ofereix la Vall. Finalitzat l’acte i després de signar els respectius llibres d’honor d’ACEDE i de la Mancomunitat.