GRUPS DE TREBALL

Assessors

El seu objectiu principal és treballar les problemàtiques d’aquests professionals amb l’Administració Pública, fent lobby. El grup exerceix com a braç tècnic en projectes de l’associació i proporciona assessorament als associats.

Eficiència energètica

Les empreses que formen part d’aquest grup treballen per un objectiu comú, que és aportar a les petites i mitjanes empreses un valor afegit perquè redueixin els seus costos mitjançant les eines d’estalvi energètic que s’ofereixen.

Carni

Creat el 2015, el grup Carni té per objectiu potenciar l’exportació de les empreses catalanes, simplificar els tràmits administratius i facilitar les gestions en l’àmbit del control sanitari.

Emprenedoria

El grup d’Emprenedoria es va crear l’any 2014 amb un doble objectiu: fomentar, facilitar i donar suport a la creació de projectes d’emprenedoria a Catalunya; i acompanyar i ajudar a desenvolupar els projectes empresarials que ja estan funcionant i que necessiten ajuda estratègica, directiva o financera per consolidar-se i créixer.

Formació

Sota el nom de GEDEFORM, reuneix als professionals i a les patronals del sector de la formació reglada i no reglada de Catalunya, amb l’objectiu de proposar i desenvolupar un projecte comú basat en les polítiques actives d’ocupació i, especialment, en la qualitat de la formació dels treballadors i treballadores de les empreses catalanes.

Sanitat Sociosanitari

Aquest grup es va crear el 2013, impulsat des de l’ACEDE. El grup Sanitat/Sociosanitari està format per empreses privades i entitats d’aquest sector.

Serveis a la comunitat

Format per les patronals dels sectors Seguretat Privada, Neteges, Serveis Auxiliars i Serveis a les persones, el seu objectiu és convertir aquests sectors de serveis en uns dels principals motors econòmics de Catalunya.

Social

Està format per associacions i fundacions de l’àmbit social, organitzacions no governamentals, empreses d’inserció i professionals d’aquestes organitzacions, amb l’objectiu de promoure l’estat del benestar i l’acció social a les organitzacions Catalanes.

TIC

El componen les empreses catalanes més representatives del sector. El seu objectiu és la realització d’un projecte tecnològic català, que torni a posicionar Catalunya com a comunitat autònoma capdavantera a l’estat Espanyol i com a model a seguir.

Turisme

Format per patronals d’hoteleria i professionals del sector, governantes, cambrers, agències i gestors de viatges. Col·labora actualment en la dinamització i implantació del turisme català amb l’objectiu d’aconseguir un turisme de qualitat amb valor afegit ‘marca catalana’.