19 02, 2018

Dinar – col•loqui amb la presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Francina Alsina.

2019-07-15T11:30:30+02:00

El 16 de febrer, membres de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris han assistit a una reunió amb la presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Francina Alsina, en un dinar – col•loqui organitzat per l’ACEDE.

La presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Franciana Alsina, ha explicat durant el dinar col•loqui organitzat per l’ACEDE, que la institució treballa els eixos essencials per la defensa de les persones i les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, entre ells, la privacitat de drets socials, el suport a les famílies, el suport a les persones vulnerables i dependents, i la pobresa energètica.

Quan a la relació entre empresa i tercer sector, Alsina, ha manifestat que hi ha la falsa idea que el tercer sector percep a l’empresa com a enemic i, ha subratllat, “existeixen moltes col•laboracions conjuntes entre els dos tipus d’entitats”, al que els assistents han reconegut que pot haver col•laboració, però ha de ser de “manera transparent i honesta, allunyant-se de la competència deslleial”. D’altra banda, tothom s’ha mostrat d’acord que tant empresa ordinària com tercer sector han de garantir una “reinserció real” dels treballadors al món laboral.

col.loqui francia Alsina

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Dinar – col•loqui amb la presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Francina Alsina.2019-07-15T11:30:30+02:00
18 09, 2017

Esmorzar – col•loqui amb Francisco Blanco, Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona

2019-07-15T11:30:57+02:00

Aquest 9 de setembre a les 9.30 hores membres de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) s’han reunit amb el Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, en un col•loqui sectorial organitzat per l’Associació a la Seu de l’ACEDE.

L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris ha organitzat un col•loqui sectorial entre diversos membres de l’àmbit de multiservei i el Director de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, per parlar sobre el nou concepte de contractació pública, la internacionalització i externalització dels serveis i el tercer sector.

Quant als concursos de contractació pública, els assistents han estat d’acord que el criteri que s’ha portat a terme fins al moment ha estat basat en el preu, generant una devaluació de les condicions econòmiques, socials i laborals, fet que ha suposat un perjudici per a les empreses, els treballadors que presten els seus serveis i la qualitat. Segons Francisco Blanco, la solució comporta crear un sistema on no tinguin cabuda les “ofertes temeràries” i subratlla “volem contractar un bon producte i una bona empresa, sense perjudicar els salaris dels treballadors”. A més, assenyala la necessitat d’un increment salarial en el sector de multiservei, el “conveni de referència” per a la realització de la comparativa entre empreses i la definició de les categories professionals.

francisco blanco4w
 
D’altra banda, els representants del sector de multiservei han demanat que no es doni prioritat als organismes del tercer sector, actuant en detriment de les empreses ordinàries, ja que es genera una “competència deslleial en els concursos públics”. El tercer sector, expliquen, hauria de disposar dels mateixos drets i obligacions que l’empresa ordinària a l’hora de presentar-se a un concurs per no actuar en benefici o perjudici de cap organisme.

En finalitzar l’acte, Francico Blanco, s’ha mostrat molt agraït amb les aportacions dels membres de l’ACEDE i ha descrit com a “imprescindible” el diàleg entre les entitats privades i les administracions publicat per col•laborar en benefici del sistema, motiu pel qual ha acceptat estudiar el document amb totes propostes de millorar que des de l’Associació ACEDE li faran arribar.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Esmorzar – col•loqui amb Francisco Blanco, Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona2019-07-15T11:30:57+02:00
Go to Top