22 02, 2018

Nou projecte dirigit a joves d’entre 18 i 29 anys

2019-07-15T11:30:25+02:00

L’ACEDE té previst impulsar un nou projecte enfocat a la formació per a joves, especialitzada en el sector hoteler i amb garanties d’incorporació al món laboral en aquest àmbit.

L’objectiu és donar sortida a aquelles persones entre 18 i 29 anys que no estudien ni treballen, mitjançant la formació i posterior incorporació al món laboral. La característica principal d’aquest programa és que la formació s’impartirà en funció de les necessitats de les empreses, assegurant-te que les persones que participin en el programa s’adaptaran a la demanda de feina actual.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Nou projecte dirigit a joves d’entre 18 i 29 anys2019-07-15T11:30:25+02:00
7 06, 2017

El Fem País continua apostant per les petites i mitjanes empreses catalanes

2019-07-15T11:31:03+02:00

El Fem País aconsegueix una reunió conjunta amb la majoria dels Grups Parlamentari
 
Aproven al parlament de Catalunya les propostes realitzades des del Fem País

El projecte Fem País liderat per l’ACEDE, manté l’objectiu inicial de convertir Catalunya en un territori pròsper, competitiu, amb institucions econòmiques i socials compromès amb l’escenari actual apostant per les petites i mitjanes empreses.

Des de l’inici del projecte en 2012 fins al dia d’avui, els seus membres s’han reunit amb tots els partits parlamentaris per presentar les seves propostes i cercar vies de col•laboració. Dos dels assoliments destacats durant aquest període són les dues compareixences que s’han realitzat al Parlament de Catalunya.

I compareixença a la Comissió d’Empresa i Ocupació 2 d’abril de 2014 II Compareixença a la Comissió d’Empresa i Coneixement 22 de setembre de 2016

Activitat 2017

Aquest 2017, el Fem País ha aconseguit una reunió conjunta amb la majoria dels representants dels grups parlamentaris per marcar l’estratègia de treball durant aquest any i donar continuïtat al projecte. La reunió es va celebrar el 19 de gener de 2017 a les 10.00 hores al parlament de Catalunya amb els representants de Ciutadans, Partit Socialista Català, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular de Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular. Per part de l’ACEDE, van assistir el President i el Secretari General de l’Associació, Joan Vilar i Paco Camarasa, i els membres del Grup Fem País, Anna Aisa, Pep García i Raimon Martínez.

D’aquesta reunió central, s’han derivat les següents trobades:

20 de gener. Col•loqui amb el Secretari d’Interior, Cèsar Puig, per presentar les propostes i mesures del Fem País en matèria de contractació, morositat i emprenedoria.

9 de febrer. Elaboració i enviament de les esmenes, per part dels membres que formen el grup de Fem País, als grups parlamentaris.

6 d’abril. Reunions d’emprenedoria i contractació pública:

11.30 hores. Reunió amb en Marc Vidal, Diputat de Catalunya Sí que es Pot, al Parlament de Catalunya.
12.30 hores. Reunió amb la Laura Vílchez, Diputada de Ciutadans, al Parlament de Catalunya.

(Es presenten les esmenes de Contractació Pública i les propostes en matèria d’emprenedoria)

Contractació Pública i Lluita contra la morositat

L’ACEDE ha col•laborat amb el Grup Parlamentari de Ciutadans per aconseguir unes millors condicions mitjançant una moció al Parlament de Catalunya el 26 de gener de 2017. La moció ha estat aprovada tenint com a referència 8 punts del projecte FEM PAÍS. Entre els quals podem destacar:

I. Amb relació a la morositat:

a) Complir amb la llei 15/2010 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i on s’imposa la prohibició per les parts contractants de pactar terminis de pagament superiors a 30 dies en operacions concertades entre empreses i l’administració pública, atès l’insuficient grau de compliment actual.
b) Informar proactivament del període de dilació des que l’Administració rep la factura i la registra, a fi d’iniciar el compte del període de trenta dies per a fer-ne el pagament que determina la llei, i informar de la tipologia de motius de dilació en la conformitat de factures.
e) Ampliar la capacitat de finançament públic de l’Institut Català de Finances per a millorar el suport al finançament de les empreses petites i mitjanes i de les microempreses.

II. Amb relació a la contractació pública:

a) Continuar desplegant i aplicant les modificacions legislatives necessàries per a generalitzar la possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessibles per a les microempreses i PIMES, de manera que el fet de no fer-ho sigui una excepció.

b) Establir en els processos de licitació criteris d’acord amb els quals la valoració econòmica no pugui ésser mai l’argument definitiu d’adjudicació, i així promoure la defensa de salaris dignes i la inclusió de clàusules de responsabilitat social, d’acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell.

c) Reforçar taules de contractació sectorials que adaptin els criteris dels processos de contractació a les necessitats sectorials de les petites i mitjanes empreses i a les microempreses.

d) Continuar promovent polítiques de formació que millorin les capacitats dels treballadors públics que gestionen les adjudicacions, i incorporar-hi la capacitació de la compra pública i innovadora.

e) Crear una línia específica amb els interessos reduïts per mitjà d’Avalis per a ajudar a complir les garanties exigides a les empreses petites i mitjanes i a les microempreses per accedir als concursos públics.

L’ACEDE també ha format part de la moció presentada per Ciutadans en l’àmbit de l’emprenedoria juvenil, aprovada al Parlament de Catalunya, el passat 18 de maig de 2017. Entre les propostes aprovades, el Projecte FEM PAÍS ha col•laborat en les següents iniciatives:

a) Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari com el crowdfunding, el crowdlending i el finançament mitjançant business angels i difondre aquesta tasca amb campanyes específiques destinades al seu coneixement pels joves emprenedors.

b) Facilitar l’accés dels joves emprenedors als instruments que des de la Generalitat s’estan impulsant per afavorir la transferència de tecnologia i coneixement al sector productiu per desenvolupar les oportunitats de negoci, proves de conceptes de nous productes i descobriments i estratègies de desenvolupament i innovació.

c) Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves i potenciar la flexibilitat horària de tota l’oferta formativa incrementant especialment els horaris de tarda.

Representants del Projecte

Joan Vilar (President de l’ACEDE)
Paco Camarasa (Secretari General)
Anna Aisa (Membre de la Junta Directiva)
Pep García (Membre de la Junta Directiva)
Raimon Martínez (Membre de la Junta Directiva)

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

El Fem País continua apostant per les petites i mitjanes empreses catalanes2019-07-15T11:31:03+02:00
Go to Top