9 02, 2017

GEDEFORM es reuneix amb representant del SEPE

2019-07-15T11:31:19+02:00

Aquest dilluns 6 de febrer, el Grup de Formació de l’ACEDE s’ha reunit amb el Director Provincial del Servicio de Empleo Estatal en Barcelona, Víctor Santa Bàrbara, i la Coordinadora del Observatorio de las ocupaciones del SEPE en Bacelona, Begoña del Val, per parlar sobre les problemàtiques del sector.

Els membres del Grup de Formació de l’ACEDE, GEDEFORM, s’han reunit amb representants del SEPE en un col•loqui organitzat per l’Associació on la teleformació ha estat un dels temes centrals. Els assistents han coincidit que s’han establert uns límits a complir per part dels centres de formació, però no s’ha desenvolupat cap llei. Segons Justo Marco, Director de EPAL S.L, “l’aplicació real per la qualitat laboral i la seguretat de la nostra feina, no existeix, a pesar de tota la reglamentació. Potser, la reglamentació vigent no té l’impacte positiu que s’esperava”. A més, els membres de GEDEFORM, han insistit en la necessitat d’equiparar la confiança de la formació reglada amb la dels centres de formació per al treball.

col·loqui sepe

D’altra banda, Santa Bàrbara i Begoña han explicat que la teleformació s’ha de basar en la interacció i seguiment per part del tutor o tutora i l’interès per part de l’alumnat. Segons comenten, la persona encarregada de la tutoria ha de realitzar la valoració final, però s’ha de complir amb uns mínims on es valora que hi hagi un 75% de la participació de l’alumnat durant el curs, la seva participació en xats i fòrums, a més de la realització de les activitats i exàmens.

Durant el col•loqui també s’han tractat altres temes com la formació continua i s’han exposat propostes de millora per part del Grup de Formació, agafant el compromís de mantenir el contacte amb el SEPE per continuar treballant sobre les problemàtiques del sector.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

GEDEFORM es reuneix amb representant del SEPE2019-07-15T11:31:19+02:00
4 10, 2016

El Grup de Formació de l’ACEDE GEDEFORM formarà part de la taula de treball del consell de Direcció del SOC

2019-07-15T11:31:32+02:00

El grup de formació de l’ACEDE, GEDEFORM, s’ha reunit amb la Directora del SOC, Mercè Garau, i la Directora del Consorci per a la formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, en una trobada que ha tingut lloc el dia 20 de setembre a la seu del SOC.

 

La reunió s’ha iniciat amb la intervenció de Mercè Garau, que ha fet referència a l’actual dificultat dels centres de formació pel que fa a la captació d’alumnes i la possibilitat de fer algun tipus de pressió, ja que, actualment l’única penalització que tenen en cas que l’alumne abandoni, són sis mesos sense poder accedir-hi a qualsevol altre curs. D’altra banda, Garau, ha subratllat la necessitat de descobrir els motius pels quals l’alumne abandona els cursos de formació per aturats abans de temps “cal fer una gran tasca de persuasió”. A més, ha exposat la intenció de posar en marxa durant l’any 2017 una “carta de serveis” per centres amb què es pretén que tant els alumnes, com els centres i l’administració assumeixin un comprimís, signant aquest escrit i quedant reflectit en l’historial professional del SOC.

reunio-soc_acede

Mercè i Ariadna han explicat les accions que es portaran a terme des del departament del SOC durant el període de l’any 2017-18, entre elles invertir en més personal de gestió administrativa, implantar més mesures de simplificació, que la FOAP aposti pels mòduls, amb l’objectiu de no acumular més deute ni renovar, i l’acceleració dels processos de revisió de justificació amb l’informe de l’auditor.

En finalitzar la reunió, SOC i ACEDE (Gedeform), han mostrat interès per la realització d’accions conjuntes que donin suport al sector de la formació i s’han arribat als següents acords:

  • Des del Consell de Direcció del SOC, es torna a crear una Taula de treball i de seguiment en la qual participarà un grup tècnic del Departament conjuntament amb experts professionals d’aquest àmbit, entre els quals es troba, Justo Marco, Representant del Grup de Formació de l’ACEDE (Gedeform), perquè traslladi a l’Administració, tot allò que els membres del Grup, decideixin.
  • Els integrants de Gedeform, treballaran un document, que reculli un seguit de propostes de millora en l’àmbit de la Formació Professional, que posteriorment es farà arribar a la Taula de treball que pertoqui.
  • Tot i els esforços de l’Administració per a mantenir informats als centres, mitjançant plataformes, etc. estan d’acord, en el fet que existeix un desconeixement de les actuacions que es desenvolupen des de l’Administració.

En aquest sentit, l’ACEDE proposa impulsar des del Grup de Formació, un format de trobades que permetin la transferència de coneixements de manera directa i bidireccional, la qual cosa és ben rebuda per part de l’Administració.

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

El Grup de Formació de l’ACEDE GEDEFORM formarà part de la taula de treball del consell de Direcció del SOC2019-07-15T11:31:32+02:00
22 09, 2016

L’ACEDE organitza un col•loqui per informar sobre la Formació Dual I INNOVA FP i fomentar la relació entre empreses i centres formatius

2019-07-15T11:31:37+02:00

Aquest dimecres 21 de setembre ha tingut lloc un col•loqui organitzat per l’Associació Catalana, d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) amb el Cap de serveis de Projectes i Programes de foment dels ensenyaments professionals, Ferran Castrillo, i el tècnic Daniel Bernard per parlar sobre la Formació Dual i el projecte Innova FP

L’Associació ACEDE ha organitzat un col•loqui per informar els seus associats sobre la Formació Dual i el Projecte Innova FP per fomentar la relació entre els centres de formació i les empreses. En aquest col•loqui de petit format han assistit un representant de cada sector, entre ells, el sector TIC, el de multiserveis i el de turisme.

col%c2%b7loqui-fp-i-innova-fp

Ferran Castrillo has exposat el funcionament de la Formació Dual, una modalitat de formació professional que permet a l’estudiant combinar la formació del centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. L’objectiu és fer partícip a l’estudiant en les activitats productives de l’empresa, posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l’empresa i oferint una estada d’entre 900 i 1000 hores remunerades. Segons Castrillo “les coses s’aprenen fora de l’escola”. D’altra banda, Castrillo subratlla els beneficis que suposa per a l’empresa, facilitant la selecció i captació de persones amb talent i adequant la formació a les necessitats de l’empresa.

Daniel Bernard, ha explicat el projecte Innova FP que afavoreix la relació entre centres que imparteixen ensenyaments professionals i les empreses de l’entorn per desenvolupar projectes de manera conjunta. Innova FP pretén millorar la formació dels alumnes, “cerquem empreses que aportin reptes als alumnes”, afirma Bernard, i permetin desenvolupant les capacitats clau fora de l’entorn educatiu habitual. Augmentar la competitivitat de les empreses, que poden detectar talent i obrir una via d’incorporació de tècnics qualificats és altre dels beneficis d’aquest projecte.

Més informació
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/fp/transferencia/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

L’ACEDE organitza un col•loqui per informar sobre la Formació Dual I INNOVA FP i fomentar la relació entre empreses i centres formatius2019-07-15T11:31:37+02:00
29 07, 2016

L’ACEDE i el SOC es reuneixen per parlar sobre les problemàtiques del sector de la formació privada

2019-07-15T11:31:44+02:00

Avui, 29 de juliol, representants del grup de formació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i empresaris (ACEDE) s’han reunit amb la directora del SOC, Mercè Garau, i la Directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, per traslladar les problemàtiques del sector i realitzar una proposta de millora.

El president de l’ACEDE, Joan Vilar, el Gerent, Paco Camarasa, i el representat del grup de formació de l’Associació, Justo Marco, s’han reunit aquest matí amb el SOC  per traslladar les problemàtiques amb què es troba el sector de la formació, fer entrega d’un manifest i exposar propostes de millora en aquest àmbit.

Segons el manifest, realitzat per GEDEFORM, “la prioritat en la política ocupacional és gestionada avui per un sistema sense una definició plurianual d’objectius, per un inestable i insegur sistema de subvencions que no dóna seguretat jurídica als seus principals actors: els centres de formació privats. Sistema de subvencions burocràtic que no dóna garanties d’equitat a tots els seus actors”. I reivindiquen “Un procés públic de debat obert i transparent” que es constitueixi com una comissió parlamentària que tingui com a finalitat revisar totes les actuacions administratives en matèria de formació professional dels deu darrers anys, per així garantir l’objectivitat del debat, comenta Justo Marco.

SOC_ACEDE

Joan Vilar i Paco Camarasa han expressat la voluntat de l’ACEDE per treballar conjuntament amb l’Administració “sent aliats” fent incís en el compromís que vol adquirir l’associació realitzant un treball constant que permeti prosperar al sector de la formació privada.

D’altra banda, des del SOC han acordat realitzar una segona reunió amb l’ACEDE per  donar resposta a les propostes plantejades per part de l’Associació.

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

 

L’ACEDE i el SOC es reuneixen per parlar sobre les problemàtiques del sector de la formació privada2019-07-15T11:31:44+02:00
Go to Top