7 06, 2017

El Fem País continua apostant per les petites i mitjanes empreses catalanes

2019-07-15T11:31:03+02:00

El Fem País aconsegueix una reunió conjunta amb la majoria dels Grups Parlamentari
 
Aproven al parlament de Catalunya les propostes realitzades des del Fem País

El projecte Fem País liderat per l’ACEDE, manté l’objectiu inicial de convertir Catalunya en un territori pròsper, competitiu, amb institucions econòmiques i socials compromès amb l’escenari actual apostant per les petites i mitjanes empreses.

Des de l’inici del projecte en 2012 fins al dia d’avui, els seus membres s’han reunit amb tots els partits parlamentaris per presentar les seves propostes i cercar vies de col•laboració. Dos dels assoliments destacats durant aquest període són les dues compareixences que s’han realitzat al Parlament de Catalunya.

I compareixença a la Comissió d’Empresa i Ocupació 2 d’abril de 2014 II Compareixença a la Comissió d’Empresa i Coneixement 22 de setembre de 2016

Activitat 2017

Aquest 2017, el Fem País ha aconseguit una reunió conjunta amb la majoria dels representants dels grups parlamentaris per marcar l’estratègia de treball durant aquest any i donar continuïtat al projecte. La reunió es va celebrar el 19 de gener de 2017 a les 10.00 hores al parlament de Catalunya amb els representants de Ciutadans, Partit Socialista Català, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular de Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular. Per part de l’ACEDE, van assistir el President i el Secretari General de l’Associació, Joan Vilar i Paco Camarasa, i els membres del Grup Fem País, Anna Aisa, Pep García i Raimon Martínez.

D’aquesta reunió central, s’han derivat les següents trobades:

20 de gener. Col•loqui amb el Secretari d’Interior, Cèsar Puig, per presentar les propostes i mesures del Fem País en matèria de contractació, morositat i emprenedoria.

9 de febrer. Elaboració i enviament de les esmenes, per part dels membres que formen el grup de Fem País, als grups parlamentaris.

6 d’abril. Reunions d’emprenedoria i contractació pública:

11.30 hores. Reunió amb en Marc Vidal, Diputat de Catalunya Sí que es Pot, al Parlament de Catalunya.
12.30 hores. Reunió amb la Laura Vílchez, Diputada de Ciutadans, al Parlament de Catalunya.

(Es presenten les esmenes de Contractació Pública i les propostes en matèria d’emprenedoria)

Contractació Pública i Lluita contra la morositat

L’ACEDE ha col•laborat amb el Grup Parlamentari de Ciutadans per aconseguir unes millors condicions mitjançant una moció al Parlament de Catalunya el 26 de gener de 2017. La moció ha estat aprovada tenint com a referència 8 punts del projecte FEM PAÍS. Entre els quals podem destacar:

I. Amb relació a la morositat:

a) Complir amb la llei 15/2010 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i on s’imposa la prohibició per les parts contractants de pactar terminis de pagament superiors a 30 dies en operacions concertades entre empreses i l’administració pública, atès l’insuficient grau de compliment actual.
b) Informar proactivament del període de dilació des que l’Administració rep la factura i la registra, a fi d’iniciar el compte del període de trenta dies per a fer-ne el pagament que determina la llei, i informar de la tipologia de motius de dilació en la conformitat de factures.
e) Ampliar la capacitat de finançament públic de l’Institut Català de Finances per a millorar el suport al finançament de les empreses petites i mitjanes i de les microempreses.

II. Amb relació a la contractació pública:

a) Continuar desplegant i aplicant les modificacions legislatives necessàries per a generalitzar la possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessibles per a les microempreses i PIMES, de manera que el fet de no fer-ho sigui una excepció.

b) Establir en els processos de licitació criteris d’acord amb els quals la valoració econòmica no pugui ésser mai l’argument definitiu d’adjudicació, i així promoure la defensa de salaris dignes i la inclusió de clàusules de responsabilitat social, d’acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell.

c) Reforçar taules de contractació sectorials que adaptin els criteris dels processos de contractació a les necessitats sectorials de les petites i mitjanes empreses i a les microempreses.

d) Continuar promovent polítiques de formació que millorin les capacitats dels treballadors públics que gestionen les adjudicacions, i incorporar-hi la capacitació de la compra pública i innovadora.

e) Crear una línia específica amb els interessos reduïts per mitjà d’Avalis per a ajudar a complir les garanties exigides a les empreses petites i mitjanes i a les microempreses per accedir als concursos públics.

L’ACEDE també ha format part de la moció presentada per Ciutadans en l’àmbit de l’emprenedoria juvenil, aprovada al Parlament de Catalunya, el passat 18 de maig de 2017. Entre les propostes aprovades, el Projecte FEM PAÍS ha col•laborat en les següents iniciatives:

a) Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari com el crowdfunding, el crowdlending i el finançament mitjançant business angels i difondre aquesta tasca amb campanyes específiques destinades al seu coneixement pels joves emprenedors.

b) Facilitar l’accés dels joves emprenedors als instruments que des de la Generalitat s’estan impulsant per afavorir la transferència de tecnologia i coneixement al sector productiu per desenvolupar les oportunitats de negoci, proves de conceptes de nous productes i descobriments i estratègies de desenvolupament i innovació.

c) Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves i potenciar la flexibilitat horària de tota l’oferta formativa incrementant especialment els horaris de tarda.

Representants del Projecte

Joan Vilar (President de l’ACEDE)
Paco Camarasa (Secretari General)
Anna Aisa (Membre de la Junta Directiva)
Pep García (Membre de la Junta Directiva)
Raimon Martínez (Membre de la Junta Directiva)

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

El Fem País continua apostant per les petites i mitjanes empreses catalanes2019-07-15T11:31:03+02:00
20 01, 2017

Membres de l’ACEDE i Representants dels Grups Parlamentaris estableixen la metodologia de treball del 2017 per donar continuïtat al projecte Fem País

2019-07-15T11:31:21+02:00

Aquest dijous, 19 de gener, el Grup Fem País de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), ha assistit a una reunió conjunta amb representants dels diferents grups parlamentaris per debatre sobre les mesures a adoptar en la millora de la situació de les pimes.

Membres de l’ACEDE i Representants dels Grups Parlamentaris s’han reunit per parlar sobre les mesures que presenta el projecte Fem País, dirigides a la millora de la situació de les petites i mitjanes empreses catalanes. Durant la reunió, s’ha establit la metodologia de treball a desenvolupar durant aquest any 2017, una de les quals es basa a focalitzar les propostes en funció del Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública del Parlament de Catalunya.

Fem País 20.01

El Grup Fem País, també ha anunciat la intenció d’incorporar una nova línia de treball orientada al suport de l’emprenedoria, implicant al sector privat. Segons els membres del Fem País, els emprenedors necessitem un acompanyament real en el progrés dels seus projectes. A més, qüestionen la percepció del vocable emprenedoria, considerant que s’ha de trencar amb l’estereotip de persona jove adreçada a les noves tecnologies, adaptant les mesures a tots els sectors i perfils d’empresari.

A la reunió han assistit representants de Ciutadans, Partit Socialista Català, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular de Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular. Per part de l’ACEDE, s’han presentat el President i el Gerent de l’Associació, Joan Vilar i Paco Camarasa, i els membres del Grup Fem País, Anna Aisa, Pep García i Raimon Martínez.

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

Membres de l’ACEDE i Representants dels Grups Parlamentaris estableixen la metodologia de treball del 2017 per donar continuïtat al projecte Fem País2019-07-15T11:31:21+02:00
26 10, 2016

El Grup Fem País comença el cicle de reunions amb Miquel Iceta

2019-07-15T11:31:28+02:00

El Grup de l’ACEDE que lidera el projecte “Fem País” integrat per l’Anna Aisa, en Raimon Martínez i en Paco Camarasa, s’ha reunit aquest matí al Parlament de Catalunya amb el President del Grup Socialista de Catalunya, Miquel Iceta, la Portaveu del Grup, Eva Granados i la Diputada del mateix partit, Alícia Romero.

Aquesta reunió ha estat la primera que s’ha realitzat després de la segona Compareixença davant la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya, del passat dia 22 de setembre, en la qual es va exposar el projecte Fem País, i on els diferents partits polítics van mostrar la seva predisposició per treballar de manera conjunta les propostes que concordin amb les seves línies d’actuació.

grup-socialista_acede

Durant la trobada amb el Grup Socialista de Catalunya, els membres del Fem País han explicat que “Fem País és un projecte que té un abast molt ampli. Per aquest motiu, considerem que hem d’anar avançar amb iniciatives concretes que puguin rebre el suport de tots els grups parlamentaris i que, en definitiva, ajudi a engegar el projecte en sí, que en un futur pròxim agafi l’embranzida necessària per tirar-lo endavant en major mesura”.

Aquesta reunió i les previstes amb els altres grups parlamentaris es basa en dos punts concrets:

Morositat- Finançament:

 • Compliment de la normativa de morositat
 • Impuls del Reglament on es contempli un règim sancionador
 • ICF: facilitat d’accés i crèdits tous
 • Nous mitjans de finançament
 • Compensació de deutes amb les Administracions

Contractació pública: definició del model català de contractació pública:

 • Taules de treball amb els sectors implicats en la contractació pública
 • Contractació socialment responsable
 • Criteris de solvència proporcionals a l’objecte del contracte
 • Facilitar l’accés de la pime
 • Eliminació criteri 100% preu
 • Prohibició de les millores sense cost
 • Iotització
 • Auditories sobre compliment de les condicions ofertes
 • Seguiment de l’execució dels contractes
 • Model OSACP
 • Compra innovadora-estratègica
 • Eliminació taxes per impugnació per part dels agents socials i econòmics

El pròxim dia 27 d’octubre els membres del Grup es reuniran també amb:

 • JUNTS PEL SÍ amb Jordi Turull
 • Ciutadans amb Laura Vilchez
 • SÍ QUE ES POT amb Marc Vidal

 

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

El Grup Fem País comença el cicle de reunions amb Miquel Iceta2019-07-15T11:31:28+02:00
23 09, 2016

Segona compareixença del Fem País al Parlament de Catalunya

2019-07-15T11:31:35+02:00

Aquest 22 de setembre integrants del projecte Fem País han realitzat una compareixença davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per exposar les problemàtiques de les pimes i propostes concretes.

Els integrants del Fem País, Joan Vilar, Paco Camarasa, Desirée Gómez -President, Gerent i Responsable de Comunicació de l’ACEDE-, Anna Aisa i Raimon Martínez, membres de la Junta Directiva, han assistit a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, on els portaveus, Aisa i Martínez, han exposat les línies del projecte Fem País impulsat per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris.

Durant l’exposició, Martínez i Aisa, han parlat sobre la desafecció política, la necessitat de recuperar la confiança i han insistit en la importància del registre dels grups d’interès. D’altra banda, han demanat el suport a la pime fent incís en la negociació col•lectiva, les dificultats per crear una societat limitada, i la lluita contra la morositat, que encara està lluny del pagament a proveïdors entre els 30 i 60 dies que estableix la llei.

En referència a la contractació pública, han subratllat la necessitat d’estudiar i modificar els requisits de solvència i els criteris tècnics i de preus.

compareixenca-fem-pais

PROPOSTES CONCRETES

Per finalitzar la ponència, Anna Aisa i Raimo Martínez, han exposat una sèrie de propostes enfocades a millorar la situació de les pimes, les quals formen més del 98% del teixit econòmic empresarial i creen el 70% de l’ocupació.

Entre aquestes propostes es demana:

– Diàleg i negociació a través de la creació de la taula Fem País per a reunir-se amb els diferents partits polítics
– Promoció: conscienciació, promoció i divulgació de la figura de l’empresari i l’emprenedor
– Responsabilitats: Equiparar les responsabilitats polítiques amb les de la societat civil i les dels empresaris.
– Negociació col•lectiva: reconèixer les patronals amb el 15% d’empreses com a interlocutores vàlides per formar part a les taules negociadores dels convenis col•lectius.
– Lluita contra la morositat: compromís per part de polítics i Govern per donar suport a la llei 15/2010 i per instar la creació d’un règim sancionador en totes les relacions comercials de l’Administració.

FEM PAÍS

El projecte té com a finalitat ajudar a la petita i mitjana empresa constituint xarxes de diàleg entre els diferents actors de la societat. També estableix un itinerari pel desenvolupament de Catalunya on es treballa el suport a la PIME catalana i la desafecció de les petites i mitjanes empreses vers els polítics.

Aquesta iniciativa, impulsada per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), defensa la necessitat de recuperar el prestigi de la classe política i l’empresa a través de projectes que proporcionin solucions a la societat. A més, sosté que s’ha de redactar la nova legislació tenint en compte l’impacte que les diferents mesures poden originar sobre les PIMEs.

La primera compareixença es va celebrar el dia 2 d’abril de l’any 2014, a partir de la qual s’ha anat mantenint reunions amb els diferents partits polítics, i s’espera que amb aquesta segona compareixença es puguin adoptar mesures més significatives.

A la compareixença han assistit els representants del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari Socialista, del Grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot i del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Gairebé, la totalitat dels representants dels grups parlamentaris del Parlament.

Més informació sobre el projecte

Vídeo de la compareixença

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

Segona compareixença del Fem País al Parlament de Catalunya2019-07-15T11:31:35+02:00
Go to Top