12 02, 2018

Col•loqui sectorial amb Camil Ros, Secretari General d’UGT a Catalunya

2019-07-15T11:30:32+02:00

Aquest 9 de febrer, els grups sectorials de serveis auxiliars, de formació (GEDEFORM) i d’I. Facility Services, s’han reunit amb Camil Ros, Secretari general d’UGT a Catalunya, en un col•loqui organitzat per l’associació ACEDE..

Camil Ros, Secretari general d’UGT a Catalunya, ha protagonitzat l’esmorzar col•loqui organitzat per l’Associació Catalana, d’Executius, Directius i empresaris, presentat pel president de l’associació Joan Vilar.

El tema destacat de la trobada, ha estat la contractació pública, la qual, segons en Camil Ros, encara que representa un 18% del PIB, s’ha utilitzat de manera fraudulenta per realitzar retallades. Ros, manifesta que “s’ha d’aconseguir que l’administració pública sigui generadora de riquesa i qualitat, no de precarietat”, motiu per què s’ha d’incrementar el salari mínim interprofessional i donar més importància a la negociació col•lectiva per generar ocupació de qualitat. A més, les organitzacions que es presenten a concursos públics han de valorar-se en funció de la qualitat del servei que ofereixen, em comptes de si són del tercer sector o mercantil, ja que les segones poden sortir perjudicades, fins i tot, aquelles que ofereixen millors condicions laborals i serveis.

colloqui camoil ros acede

D’altra banda, s’ha qüestionat la formació, que es realitza a través de programes formatius que no han definit ni les necessitats de treball ni formatives, remarcant que tenim unes bases polítiques d’ocupació i formació dels anys noranta que no s’adapten a l’actualitat. També, s’ha criticat la formació dual la qual “s’està pervertint”, perdent la seva finalitat inicial.

Per acabar, han fet menció a la transició de la digitalització, sent indispensable unes polítiques públiques d’acompanyament en el procés de digitalització de les empreses.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Col•loqui sectorial amb Camil Ros, Secretari General d’UGT a Catalunya2019-07-15T11:30:32+02:00
15 01, 2018

Facility Services es reuneix amb representants de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

2019-07-15T11:30:40+02:00

Aquest de 10 de gener, membres del grup de Facility Service de l’ACEDE han acudit a l’Ajuntament de Barcelona per reunir-se amb la Directora general de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya, Mercè Corretja, i la Subdirectora general de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya, Anna Ciutat.

El grup de Facility Services de l’ACEDE s’ha reunit amb la Directora i Subdirectora general de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, Mercè Corretja i Anna Ciutat, per fer entrega d’un dossier amb propostes de millora de les condicions laborals com a criteri de licitació. El document exposa el desacord amb la inclusió de les clàusules de millora de les condicions laborals per indicació de l’Administració com clàusules socials de contractació. Segons indiquen, arran de la inclusió de clàusules dintre dels criteris de valoració dels plecs, s’inclouen millores de les condicions econòmiques – laborals que s’haurien de revisar i modificar.

Facility service

En quant la doctrina del tribunal català de contractes del sector públic, Facility Services, comenta el nou paper de l’Administració, el qual assumeix funcions atribuïdes legalment a “l’empresari”, per tant, adquireixen la capacitat de millorar les retribucions salarials, però també de reduir-les, distorsionant, així, el paper i la funció que cadascun té assignat dins la contractació pública. En canvi, estan a favor de les clàusules més genèriques com els convenis col•lectius i generalitzats o el salari mínim garantit.

A més, durant la reunió han insistit en el fet que les mesures han de ser ètiques i anar encaminades a vetllar pel sou dels treballadors “el salari d’una persona ha de ser igual si hi ha un canvi de treballador i realitza la mateixa feina”, i afegeixen que no es pot permetre “un mateix contracte, una mateixa feina del mateix sector, però un lot i sou diferent”.

D’altra banda, durant la reunió s’ha parlat sobre el repte d’introduir la innovació en la contractació, “s’ha de treballar i aprofitar el nou marc, la llei bàsica, que ens dona més marge per treballar i realitzar canvis, ja que es necessita un canvi de model”, han manifestat els membres de Facility Services.
En finalitzar la reunió, els membres de l’ACEDE, han fet entrega del dossier i han acordat seguir treballant sobre la base de les problemàtiques exposades.

Desiré Gómez
Àrea de comunicació

Facility Services es reuneix amb representants de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya2019-07-15T11:30:40+02:00
Go to Top