21 02, 2019

Esmorzar – Col·loqui amb Ernest Maragall, canidat a l’alcaldia d’ERC

2019-07-15T11:29:59+02:00

Aquest passat 15 de febrer, l’ACEDE es va reunir amb Ernest Maragall, candidat a l’alcaldia de Barcelona amb ERC. Durant l’esmorzar col·loqui es van tractar els temes de més interès per la ciutat de Barcelona, com són la mobilitat, la seguretat o les desigualtats.

Esmorzar – Col·loqui amb Ernest Maragall, canidat a l’alcaldia d’ERC2019-07-15T11:29:59+02:00
20 04, 2018

Trobada amb representants de la República Txeca a Espanya per trobar sinergies empresarials

2019-07-15T11:30:16+02:00

L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) va organitzar un dinar i col·loqui el dijous 18 d’abril on els membres de la Junta Directiva es van reunir amb Jaume Martin Puchol, Cònsol honorari de la República Txeca a Barcelona, i Zdeňka Kostik Šubrová, Segona Prefectura de l’Ambaixada de la República Txeca a Espanya, per discutir les diferents vies d’expansió i creixement que les empreses catalanes poden assolir amb col·laboracions o inversions a la República Txeca.

Al col·loqui, la Segona Prefectura de l’Ambaixada de la República Txeca a Espanya va posar èmfasi en la importància de les exportacions del seu país  (un 70-80% del PIB), de les quals un 30% van a Catalunya. Alguns dels sectors involucrats en aquestes exportacions són l’automovilístic, el químic, l’alimentari o el tecnològic. Per aquest motiu, s’han acordat una serie de trobades entre empresaris txecs i catalans per trobar sinergies.

A més, Zdeňka Kostik Šubrová va comunicar als membres de la Junta Directiva de l’ACEDE els plans de futur de la República Txeca, com la necessitat de millora dels productes per la tercera edat, les energies renovables, el tractament d’aigües o l’oci. Per una altra banda, i amb motiu de la Fira Alimentaria que es celebra aquesta setmana a Barcelona, el sector de l’alimentació txec també està fent una evolució per poder exportar més productes com el menjar ecològic, bio, sense gluten o per a infants. La República Txeca busca la producció d’elements únics per diferenciar-se.

ACEDE i la República Txeca - col·loqui

El Cònsol honorari, Jaume Martin Puchol, va fer esment del nombrós col·lectiu txec a Catalunya i Aragó, amb uns 3.000 ciutadans arribats a Espanya primer com a mà d’obra i estudiants que han decidit quedar-se a la zona un cop acabats els seus estudis. Aquesta part de la població pot ser interessant per als empresaris catalans ja que és una via d’entrada a la societat txeca, i, conseqüentment, al mercat econòmic del país. ACEDE organitzarà trobades amb ciutadans txecs que puguin estar interessats en treballar amb els socis de l’associació.

Per a empreses catalanes interessades en obrir oficines a la República Txeca, al dinar es va introduir l’eina Czechtrade. Tot i que el que recomana el Cònsol és tenir contacte amb un ciutadà txec per agilitzar el procés, Czechtrade pot ajudar als empresaris catalans a donar els primers passos per a l’expansió empresarial en aquest país. Al país Txec, totes les empreses tenen els mateixos drets, i, a més, existeixen incentius si el negoci es localitza fora de Praga.

Paco Camarasa, Secretari general de l’ACEDE, va dirigir el col·loqui on membres de la Junta Directiva com Xavier Díaz, Secretari de l’ACEDE i Administrador de Preinfa, Pere Domènech, representant d’Igual Real Estate, Francesc J. Gómez, President d’ANSBIO i CEO de Biomedical Logistic, Xavier Malvehy, assessor financer independent, i Jordi Juan, assessor estratègic de l’ACEDE, van poder resoldre dubtes sobre les possibilitats que ofereix la república Txeca, tant per exportació com per la creació d’empreses o inversions.

ACEDE i la República Txeca - col·loqui

Amb aquest col·loqui, ACEDE continua el cicle de trobades amb diferents Cònsols i representants d’ambaixades amb l’objectiu d’obrir les portes a empresaris i directius catalans a expandir la seva base de clients a l’estranger i augmentar les possibilitats de creixement de les empreses.

Trobada amb representants de la República Txeca a Espanya per trobar sinergies empresarials2019-07-15T11:30:16+02:00
19 02, 2018

Dinar – col•loqui amb la presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Francina Alsina.

2019-07-15T11:30:30+02:00

El 16 de febrer, membres de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris han assistit a una reunió amb la presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Francina Alsina, en un dinar – col•loqui organitzat per l’ACEDE.

La presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Franciana Alsina, ha explicat durant el dinar col•loqui organitzat per l’ACEDE, que la institució treballa els eixos essencials per la defensa de les persones i les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, entre ells, la privacitat de drets socials, el suport a les famílies, el suport a les persones vulnerables i dependents, i la pobresa energètica.

Quan a la relació entre empresa i tercer sector, Alsina, ha manifestat que hi ha la falsa idea que el tercer sector percep a l’empresa com a enemic i, ha subratllat, “existeixen moltes col•laboracions conjuntes entre els dos tipus d’entitats”, al que els assistents han reconegut que pot haver col•laboració, però ha de ser de “manera transparent i honesta, allunyant-se de la competència deslleial”. D’altra banda, tothom s’ha mostrat d’acord que tant empresa ordinària com tercer sector han de garantir una “reinserció real” dels treballadors al món laboral.

col.loqui francia Alsina

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Dinar – col•loqui amb la presidenta de la Taula d’Entitats del tercer sector de Catalunya, Francina Alsina.2019-07-15T11:30:30+02:00
12 02, 2018

Col•loqui sectorial amb Camil Ros, Secretari General d’UGT a Catalunya

2019-07-15T11:30:32+02:00

Aquest 9 de febrer, els grups sectorials de serveis auxiliars, de formació (GEDEFORM) i d’I. Facility Services, s’han reunit amb Camil Ros, Secretari general d’UGT a Catalunya, en un col•loqui organitzat per l’associació ACEDE..

Camil Ros, Secretari general d’UGT a Catalunya, ha protagonitzat l’esmorzar col•loqui organitzat per l’Associació Catalana, d’Executius, Directius i empresaris, presentat pel president de l’associació Joan Vilar.

El tema destacat de la trobada, ha estat la contractació pública, la qual, segons en Camil Ros, encara que representa un 18% del PIB, s’ha utilitzat de manera fraudulenta per realitzar retallades. Ros, manifesta que “s’ha d’aconseguir que l’administració pública sigui generadora de riquesa i qualitat, no de precarietat”, motiu per què s’ha d’incrementar el salari mínim interprofessional i donar més importància a la negociació col•lectiva per generar ocupació de qualitat. A més, les organitzacions que es presenten a concursos públics han de valorar-se en funció de la qualitat del servei que ofereixen, em comptes de si són del tercer sector o mercantil, ja que les segones poden sortir perjudicades, fins i tot, aquelles que ofereixen millors condicions laborals i serveis.

colloqui camoil ros acede

D’altra banda, s’ha qüestionat la formació, que es realitza a través de programes formatius que no han definit ni les necessitats de treball ni formatives, remarcant que tenim unes bases polítiques d’ocupació i formació dels anys noranta que no s’adapten a l’actualitat. També, s’ha criticat la formació dual la qual “s’està pervertint”, perdent la seva finalitat inicial.

Per acabar, han fet menció a la transició de la digitalització, sent indispensable unes polítiques públiques d’acompanyament en el procés de digitalització de les empreses.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Col•loqui sectorial amb Camil Ros, Secretari General d’UGT a Catalunya2019-07-15T11:30:32+02:00
18 09, 2017

Esmorzar – col•loqui amb Francisco Blanco, Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona

2019-07-15T11:30:57+02:00

Aquest 9 de setembre a les 9.30 hores membres de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) s’han reunit amb el Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, en un col•loqui sectorial organitzat per l’Associació a la Seu de l’ACEDE.

L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris ha organitzat un col•loqui sectorial entre diversos membres de l’àmbit de multiservei i el Director de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, per parlar sobre el nou concepte de contractació pública, la internacionalització i externalització dels serveis i el tercer sector.

Quant als concursos de contractació pública, els assistents han estat d’acord que el criteri que s’ha portat a terme fins al moment ha estat basat en el preu, generant una devaluació de les condicions econòmiques, socials i laborals, fet que ha suposat un perjudici per a les empreses, els treballadors que presten els seus serveis i la qualitat. Segons Francisco Blanco, la solució comporta crear un sistema on no tinguin cabuda les “ofertes temeràries” i subratlla “volem contractar un bon producte i una bona empresa, sense perjudicar els salaris dels treballadors”. A més, assenyala la necessitat d’un increment salarial en el sector de multiservei, el “conveni de referència” per a la realització de la comparativa entre empreses i la definició de les categories professionals.

francisco blanco4w
 
D’altra banda, els representants del sector de multiservei han demanat que no es doni prioritat als organismes del tercer sector, actuant en detriment de les empreses ordinàries, ja que es genera una “competència deslleial en els concursos públics”. El tercer sector, expliquen, hauria de disposar dels mateixos drets i obligacions que l’empresa ordinària a l’hora de presentar-se a un concurs per no actuar en benefici o perjudici de cap organisme.

En finalitzar l’acte, Francico Blanco, s’ha mostrat molt agraït amb les aportacions dels membres de l’ACEDE i ha descrit com a “imprescindible” el diàleg entre les entitats privades i les administracions publicat per col•laborar en benefici del sistema, motiu pel qual ha acceptat estudiar el document amb totes propostes de millorar que des de l’Associació ACEDE li faran arribar.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Esmorzar – col•loqui amb Francisco Blanco, Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona2019-07-15T11:30:57+02:00
3 07, 2017

Més d’un centenar d’empresaris es reuneixen amb Carles Puigdemont per parlar d’economia i empresa

2019-07-15T11:30:58+02:00

 

El dia 27 de juny, el president de la Generalitat Carles Puigdemont s’ha reunit amb més d’un centenar d’empresaris per parlar d’economia i empresa a l’Hotel H10 Marina en un dinar-col•loqui organitzat per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris

El col•loqui s’ha iniciat amb el discurs de Carles Puigdemont mostrant a Catalunya com un territori d’un “alt dinamisme empresarial on el 99% de les empreses són pimes” i ha insistit que “més d’un terç de la inversió estrangera és directa de Catalunya”. Puigdemont, ha afirmat que “ara confiem en Catalunya més que mai a la història”, en canvi, ha reconegut que cal treballar per millorar la qualitat de la feina del nostre territori.

El president de la Generalitat considera que la “indústria tradicional de Catalunya s’ha d’actualitzar explotant la nostra creativitat i talent”. També, ha subratllat la falta de vocació científica en general i el baix nombre de dones en l’àmbit tecnològic.

Durant el col•loqui, els assistents han plantejat preguntes dirigides a la fiscalitat, economia, administració pública, sanitat i la Catalunya del futur.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Més d’un centenar d’empresaris es reuneixen amb Carles Puigdemont per parlar d’economia i empresa2019-07-15T11:30:58+02:00
22 06, 2017

Esmorzar – col•loqui amb el Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Juan Ignacio Soto

2019-07-15T11:31:01+02:00

Aquest dimecres 21 de juny, l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) ha organitzat un col•loqui a les instal•lacions de l’associació amb el Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Juan Ignacio Soto i els grups de formació (GEDEFORM) i multiservei de l’ACEDE.

Durant el col•loqui, el Secretari General de la FMC, ha definit la federació com una entitat que “justifica el seu ADN mitjançant la defensa i la promoció de l’autonomia local”, dirigint gran part de l’activitat a òrgans de participació i comissions mixtes que articulen la seva relació amb el govern i l’administració de la Generalitat de Catalunya, com la Comissió de Govern Local de Catalunya.

En l’àmbit de l’ocupació, Soto ha manifestat la necessitat de “cercar l’equilibri entre la iniciativa del mercat que genera l’ocupació amb les prestacions de discriminació positiva de la contractació”, A més de “la defensa de la participació de les pimes en la contractació pública”. També, ha reconegut la ineficiència del mecanisme de contractació.

Quant al nou model integral de polítiques actives d’ocupació, els membres de l’ACEDE consideren que les estructures estan més ordenades però genera una major desorientació i falta de capacitat per assolir els objectius, trobant a faltar un estudi a escala local sobre les persones interessades a treballar, en formar-se i el perfil d’aquestes persones per poder adaptar l’oferta formativa.

En finalitzar el col•loqui, Juan Ignacio s’ha mostrat obert a rebre un dossier de propostes per part de l’associació per col•laborar en la millora dels sectors de formació i multiservei.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

Esmorzar – col•loqui amb el Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Juan Ignacio Soto2019-07-15T11:31:01+02:00
27 04, 2017

El primer tinent d’alcaldia i president de Barcelona Activa, Gerardo Pisarello, es reuneix amb l’ACEDE

2019-07-15T11:31:08+02:00

Aquest 26 d’abril, el primer tinent d’alcaldia i president de Barcelona Activa, Gerardo Pisarello, ha participat en l’esmorzar col•loqui organitzat per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE)

El primer tinent d’alcaldia i president de Barcelona Activa, Gerardo Pisarello, ha participat aquest 26 d’abril a l’esmorzar col•loqui organitzat per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), acompanyat per la directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel. Pisarello ha traslladat al món empresarial el compromís del Govern per “fer de facilitador i canalitzar tot el talent”, i ha proposat una aliança de ciutat per reforçar el teixit productiu i innovador que existeix, per generar un major retorn social.

Segons ha recordat “estem patint els efectes d’una crisi, d’un model econòmic amb peus de fang que no ha funcionat”. Per això, ha dit, “és necessari reforçar el nostre teixit productiu, i us necessitem com a aliats per impulsar un nou model econòmic més plural i sostenible que tingui un major impacte en la vida dels ciutadans”, ha assegurat.

El primer tinent d’alcaldia ha mostrat el seu interès per col•laborar amb les empreses “volem a l’empresa com aliada per fer evolucionar la ciutat i que la ciutadania vegi el retorn social”. També, ha manifestat la necessitat de construir una “ciutat innovadora, creativa i competitiva econòmicament”. A més, ha subratllat que cal lluitar contra les desigualtats socials, fent una ciutat més inclusiva i fomentar la responsabilitat social.

ACEDE_Gerardo Pissarello

Entre les mesures per afavorir les PIMEs que ha destacat davant l’empresariat, el primer tinent d’alcaldia ha citat la nova contractació pública sostenible, que preveu la possibilitat de pagar als subcontractistes en cas de morositat dels contractistes principals, les mesures fiscals per incentivar l’emprenedoria amb subvencions per a nous i noves persones autònomes o el manteniment del pagament a proveïdors 30 dies o el treball que s’està fent per mirar de millorar l’accés de les PIMEs al finançament.

D’altra banda, l’empresariat ha donat suport a la idea de treballar de manera socialment responsable, repercutint de forma positiva en la societat. Entre les propostes, s’ha mencionat l’augment del sou mínim interprofessional, oferint uns salaris dignes a les persones treballadores per dinamitzar l’economia. També, s’ha mostrat un gran interès per donar visibilitat a la dona dins del món empresarial i treballar per l’equitat de gènere.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació

El primer tinent d’alcaldia i president de Barcelona Activa, Gerardo Pisarello, es reuneix amb l’ACEDE2019-07-15T11:31:08+02:00
6 03, 2017

Membres de l’ACEDE es reuneixen amb el Secretari General de l’ACM, Marc Pifarré

2019-07-15T11:31:13+02:00

Aquest 3 de març l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris ha organitzat un col•loqui per als Grups sectorials de l’ACEDE de Multiserveis i Formació (GEDEFORM) amb la col•laboració especial del secretari general de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Marc Pifarré.

Marc Pifarré ha iniciat l’acte exposant les accions que realitza l’ACM en favor dels ens locals, una entitat municipalista que engloba el 97% dels ajuntaments catalans amb l’objectiu de promocionar i defensar la cultura catalana municipal. Segons Pifarré, “l’entitat ofereix eines i serveis per facilitar la tasca diària a les institucions locals catalanes, mitjançant un ampli catàleg de serveis”.

ACM_ACEDE

Marc Piferré ha explicat els diferents serveis que ofereix l’ACM, entre ells, els serveis jurídics i de formació. També, ha realitzat un esment especial a la central de compres, que compta amb més de 900 ens locals catalans que compren algun producte o servei a l’ACM.
Els assistents a l’acte han participat en el col•loqui, on han exposat el seu punt de vista i han parlat sobre la col•laboració entre el món local i les petites i mitjanes empreses catalanes.

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

Membres de l’ACEDE es reuneixen amb el Secretari General de l’ACM, Marc Pifarré2019-07-15T11:31:13+02:00
24 02, 2017

Dinar-col•loqui amb Artur Mas

2019-07-15T11:31:15+02:00

Aquest 21 de febrer, més de 50 empresaris s’han reunit amb Artur Mas, President del PDeCAT , en un Dinar -col•loqui organitzat per l’Associació Catalana, d’Executius, Directius i Empresaris per parlar sobre la situació actual de les empreses.

El Dinar-col•loqui ha tingut lloc a l’Hotel Evenia Rosselló amb més de 50 empresaris, on s’ha parlat de com l’economia i l’escenari polític actual afecta el teixit empresarial català. Els assistents també han mostrat el seu interès per la competitivitat de les empreses catalanes i la responsabilitat social corporativa.

Artur Mas_coloqui_ACEDE

Per acabar, Artur Mas, ha assenyalat que l’objectiu del PDeCAT és “fer de Catalunya la Dinamarca mediterrània”, creant una alta ocupació, salaris dignes i oportunitats. I ha subratllat “Ens hem de basar en una economia oberta i innovadora amb un estat del benestar sostenible i robust, i una democràcia d’alta qualitat”.

Per acabar el col•loqui, Mas ha tancat amb la frase “la política és obra de la condició humana i acumula les millors virtuts i els pitjors defectes”.

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

Dinar-col•loqui amb Artur Mas2019-07-15T11:31:15+02:00
Go to Top