5 02, 2020

L’ACEDE es reuneix amb el Sr. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i amb el Sr. Josep Vidal, director general d’Economia Social

2020-02-05T11:29:12+01:00

Ahir, 4 de febrer de 2020, l’ACEDE (Associació Catalana, d’Executius, Directius i Empresaris) amb el seu grups de Serveis Especialitzats a la Comunitat, Serveis d’Atenció a les Persones ,de Seguretat i les patronals de neteges i seguretat privada, ASCEN i ACAES, s’ha reunit amb el Sr. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral i amb el Sr. Josep Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives. En la reunió s’ha parlat de la problemàtica que causa l’absentisme laboral injustificat per les empreses dels diferents sectors representats.

Només ha Catalunya, cada dia 183.000 persones no acudeixen al seu lloc de treball. Catalunya, és situa sobre la mitjana espanyola en taxa d’absentisme (5,3% enfront del 5,2%) i lidera en nombre absolut les hores perdudes de feina. No obstant, no és la comunitat amb més absentisme. Per davant hi ha el país Basc (7,1%), Astúries (6,2%), Galícia (5,8%), Castella i Lleó (5,7%) i Navarra i les Canàries (5,5% cadascuna).

A tot l’estat, l’absentisme laboral va suposar, durant el 2018, uns costos de 5.400 milions d’euros, això és un 0,4% del PIB. Segons una estimació de Foment del Treball Nacional, l’absentisme laboral té un cost de 344€/any per empleat.

Aquestes dades, més accentuades en alguns sectors com el de neteja, preocupa als diferents sectors. És per això que l’ACEDE ha proposat al Sr. Enric Vinaixa i al Sr. Josep Vidal la constitució d’una taula de treball en la qual hi hagi representació per part de les Mútues i les patronals, tant de petites com de mitjanes i grans empreses dels sectors de ma d’obra intensiva.

Aquests dades d’absentisme laboral han dut a una situació en que falta mà d’obra. Per exemple, en l’àmbit de la seguretat privada a Catalunya, ara mateix, hi ha un dèficit de 1.000 vigilants per cobrir els serveis actuals. Per pal·liar aquesta situació, l’ACEDE es compromet ha realitzar un estudi dels perfils que necessita cada sector pel que fa a nombre de contractes disponibles i a necessitats específiques.

L’ACEDE es reuneix amb el Sr. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i amb el Sr. Josep Vidal, director general d’Economia Social2020-02-05T11:29:12+01:00
9 01, 2020

L’ACEDE es reuneix amb Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

2020-01-10T08:10:24+01:00

Ahir, 8 de gener de 2020, l’ACEDE es va reunir amb Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Durant la reunió, els membres de l’ACEDE assistents van fer-li arribar al conseller les propostes del document d’ACEDE Catalunya Competitiva, en matèries de sostenibilitat, mobilitat i transport i logística on és planteja una sèrie de realitats de cada sector i un seguit de possibles actuacions.

El projecte Catalunya Competitiva de l’ACEDE, manté l’objectiu inicial de convertir Catalunya en un territori pròsper, competitiu, amb institucions econòmiques i socials compromeses en l’escenari actual i apostant per les petites, mitjanes i grans empreses catalanes.

Des de l’inici del projecte el 2012 fins al dia d’avui, els seus membres s’han reunit amb tots els partits parlamentaris per presentar les seves propostes i cercar vies de col·laboració.

 

 

Representants d'ACEDE a la reunió:

Joan Vilar, President de l'ACEDE

Paco Camarasa, Secretari General de l'ACEDE

Josep Tres, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE i President d'ASCEN

Josep Dalfó, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE i Director General de DEKRA Industrial

Ricard Parés, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE, Director de PORCAT i president del col·legi de veterinaris de Barcelona

Francesc Gómez, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE, CEO en Biomedical Logistics Exelcool Services i BCN inmediato i president d'ANSBIO.

L’ACEDE es reuneix amb Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya2020-01-10T08:10:24+01:00
7 06, 2017

El Fem País continua apostant per les petites i mitjanes empreses catalanes

2019-07-15T11:31:03+02:00

El Fem País aconsegueix una reunió conjunta amb la majoria dels Grups Parlamentari
 
Aproven al parlament de Catalunya les propostes realitzades des del Fem País

El projecte Fem País liderat per l’ACEDE, manté l’objectiu inicial de convertir Catalunya en un territori pròsper, competitiu, amb institucions econòmiques i socials compromès amb l’escenari actual apostant per les petites i mitjanes empreses.

Des de l’inici del projecte en 2012 fins al dia d’avui, els seus membres s’han reunit amb tots els partits parlamentaris per presentar les seves propostes i cercar vies de col•laboració. Dos dels assoliments destacats durant aquest període són les dues compareixences que s’han realitzat al Parlament de Catalunya.

I compareixença a la Comissió d’Empresa i Ocupació 2 d’abril de 2014 II Compareixença a la Comissió d’Empresa i Coneixement 22 de setembre de 2016

Activitat 2017

Aquest 2017, el Fem País ha aconseguit una reunió conjunta amb la majoria dels representants dels grups parlamentaris per marcar l’estratègia de treball durant aquest any i donar continuïtat al projecte. La reunió es va celebrar el 19 de gener de 2017 a les 10.00 hores al parlament de Catalunya amb els representants de Ciutadans, Partit Socialista Català, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular de Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular. Per part de l’ACEDE, van assistir el President i el Secretari General de l’Associació, Joan Vilar i Paco Camarasa, i els membres del Grup Fem País, Anna Aisa, Pep García i Raimon Martínez.

D’aquesta reunió central, s’han derivat les següents trobades:

20 de gener. Col•loqui amb el Secretari d’Interior, Cèsar Puig, per presentar les propostes i mesures del Fem País en matèria de contractació, morositat i emprenedoria.

9 de febrer. Elaboració i enviament de les esmenes, per part dels membres que formen el grup de Fem País, als grups parlamentaris.

6 d’abril. Reunions d’emprenedoria i contractació pública:

11.30 hores. Reunió amb en Marc Vidal, Diputat de Catalunya Sí que es Pot, al Parlament de Catalunya.
12.30 hores. Reunió amb la Laura Vílchez, Diputada de Ciutadans, al Parlament de Catalunya.

(Es presenten les esmenes de Contractació Pública i les propostes en matèria d’emprenedoria)

Contractació Pública i Lluita contra la morositat

L’ACEDE ha col•laborat amb el Grup Parlamentari de Ciutadans per aconseguir unes millors condicions mitjançant una moció al Parlament de Catalunya el 26 de gener de 2017. La moció ha estat aprovada tenint com a referència 8 punts del projecte FEM PAÍS. Entre els quals podem destacar:

I. Amb relació a la morositat:

a) Complir amb la llei 15/2010 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i on s’imposa la prohibició per les parts contractants de pactar terminis de pagament superiors a 30 dies en operacions concertades entre empreses i l’administració pública, atès l’insuficient grau de compliment actual.
b) Informar proactivament del període de dilació des que l’Administració rep la factura i la registra, a fi d’iniciar el compte del període de trenta dies per a fer-ne el pagament que determina la llei, i informar de la tipologia de motius de dilació en la conformitat de factures.
e) Ampliar la capacitat de finançament públic de l’Institut Català de Finances per a millorar el suport al finançament de les empreses petites i mitjanes i de les microempreses.

II. Amb relació a la contractació pública:

a) Continuar desplegant i aplicant les modificacions legislatives necessàries per a generalitzar la possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessibles per a les microempreses i PIMES, de manera que el fet de no fer-ho sigui una excepció.

b) Establir en els processos de licitació criteris d’acord amb els quals la valoració econòmica no pugui ésser mai l’argument definitiu d’adjudicació, i així promoure la defensa de salaris dignes i la inclusió de clàusules de responsabilitat social, d’acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell.

c) Reforçar taules de contractació sectorials que adaptin els criteris dels processos de contractació a les necessitats sectorials de les petites i mitjanes empreses i a les microempreses.

d) Continuar promovent polítiques de formació que millorin les capacitats dels treballadors públics que gestionen les adjudicacions, i incorporar-hi la capacitació de la compra pública i innovadora.

e) Crear una línia específica amb els interessos reduïts per mitjà d’Avalis per a ajudar a complir les garanties exigides a les empreses petites i mitjanes i a les microempreses per accedir als concursos públics.

L’ACEDE també ha format part de la moció presentada per Ciutadans en l’àmbit de l’emprenedoria juvenil, aprovada al Parlament de Catalunya, el passat 18 de maig de 2017. Entre les propostes aprovades, el Projecte FEM PAÍS ha col•laborat en les següents iniciatives:

a) Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari com el crowdfunding, el crowdlending i el finançament mitjançant business angels i difondre aquesta tasca amb campanyes específiques destinades al seu coneixement pels joves emprenedors.

b) Facilitar l’accés dels joves emprenedors als instruments que des de la Generalitat s’estan impulsant per afavorir la transferència de tecnologia i coneixement al sector productiu per desenvolupar les oportunitats de negoci, proves de conceptes de nous productes i descobriments i estratègies de desenvolupament i innovació.

c) Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves i potenciar la flexibilitat horària de tota l’oferta formativa incrementant especialment els horaris de tarda.

Representants del Projecte

Joan Vilar (President de l’ACEDE)
Paco Camarasa (Secretari General)
Anna Aisa (Membre de la Junta Directiva)
Pep García (Membre de la Junta Directiva)
Raimon Martínez (Membre de la Junta Directiva)

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació

El Fem País continua apostant per les petites i mitjanes empreses catalanes2019-07-15T11:31:03+02:00
Go to Top