LOBBY SECTORIAL

A l’ACEDE entenem el lobby com un espai de diàleg per donar a conèixer i trobar solucions als problemes de les sectorials i de les empreses. En cap cas l’entenem com un grup de pressió. Per aquest motiu, hem creat un canal de comunicació directe i eficaç entre les empreses i el món polític. L’ACEDE practica un lobby sectorial que lluita per la situació d’aquelles petites i mitjanes empreses dins dels àmbits de sanitat, emprenedoria, eficiència energètica i TIC, entre d’altres, i sempre des d’un punt de vista del sector. És per aquest motiu que l’associació integra a aquelles organitzacions que tenen les mateixes inquietuds, els mateixos problemes i objectius sectorials.

L’ACEDE no reb subvencions públiques, ni té color polític.

Segons el diccionari de la RAE, el lobby el podem definir com ‘un grup de persones influents, organitzat per pressionar a favor de determinats interessos’.

L’activitat del lobby, si es realitza de forma correcta, es pot considerar com una part fonamental de la democràcia que pot ajudar a contribuir en la presa de decisions per millorar la situació d’aquells sectors que ho necessitin i, així, contribuir en l’elaboració de la legislació.

L’ACEDE representa a les empreses catalanes i treballa per millorar les condicions de les mateixes i crear noves oportunitats.

L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris es financia través de les quotes de les entitats que formem part de l’ACEDE.