Jordi Dalmau, president de AEEET, ha fet oficial la seva incorporació a la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Executius/es, Directius/ves i Empresaris/es ( ACEDE)

Aquest passat mes de novembre, el president de l’ACEDE, Joan vilar i el president de AEEET, Jordi Dalmau, van fer oficial l’acord de col·laboració i l’adhesió de la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes, a la Junta Directiva de l’ACEDE.

AEEET es l’Associació empresarial que agrupa les empreses especialistes en la implementació de mesures de protecció contra despreniments i estabilització de talussos i vessants. Pretén potenciar un sector tan íntimament lligat amb la seguretat de les persones i les infraestructures, tant necessari amb els cada vegada més freqüents successos naturals extrems provocats pel canvi climàtic, fomentant el seu progrés i professionalitat i posant a l’abast de la societat tant la seva rellevància actual com la transcendència del seu desenvolupament adequat. Actualment els membres executen entre un 70 i un 75% de les actuacions d’aquest tipus que es realitzen a Espanya.

Desitgem que aquesta col·laboració que tot just iniciem, sigui molt positiva per ambdues entitats.

ACEDE I AEEET, Signen acord de col·laboarció

AEEET. nou membre de la junta directiva de l’ACEDE