Barcelona, 10 de novembre. Finergia s’uneix al projecte europeu MILE (Migrants Integration in the Labour market in Europe), a través d’un acord de col·laboració amb l’ACEDE. La signatura s’ha realitzat a distancia per tal de reduir la mobilitat, tal com indiquen les recomanacions del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Els creadors de Finergia impulsen aquest projecte per tal de proporcionar serveis de Direcció Financera Externalitzada, mitjançant un model propi basat en les noves tecnologies i sistemes de comunicació. En aquests moments, Finergia, està dirigint a les micro, petites i mitjanes empreses d’àmbit Català però amb l’objectiu de poder expandir el seu servei a la resta de les comunitats estatals en un futur proper.

Amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb l’ACEDE, Finergia y Asociados SL, demostra el seu compromís social i la seva bona disposició amb projectes innovadors i que fomentin la inclusió laboral.

Finergia passa, doncs, a formar part de les empreses col·laboradores del projecte MILE, el qual engloba empreses, entitats socials i ONG de 4 països europeus (Itàlia, Grècia, Àustria i Espanya) té una durada de trenta mesos i el seu objectiu principal es desenvolupar, implementar i integrar un model eficaç de serveis per la integració de nacionals de tercers països en el mercat laboral, basat en competències multisectorials, mobilització d’actors i les necessitats culturals, socials i econòmiques dels migrants.

Des de l’ACEDE ens congratulem per l’acord signat amb Finergia y Asociados SL i convidem a altres organitzacions i empreses a unir-se al projecte MILE. Per obtenir una informació més àmplia i detallada recomanem la visita del seu lloc web: https://projectmile.eu/