Aquest mes d’octubre, l’ACEDE (l’Associació Catalana d’Executius/ves, Directius/ves i Empresaris/es) ha firmat un conveni de col·laboració amb ADEAC (Associació d’Entitats Ambientals de Control)

L’ADEAC, fou creada el 15 d’octubre del 2002, amb l’objectiu d’agrupar a les entitats que poden ser membres d’aquesta, així com fomentar l’esperit i els lligams de la solidaritat i col·laboració entre ells.

Són l’interlocutor de referència davant de les administracions competents i altres entitats involucrades en el desenvolupament dels instruments necessaris en el desenvolupament de les funcions dels membres de l’associació, creant un clima de confiança basat en el reconeixement mutu. Formulen criteris, reglaments, normes tècniques i modificacions per una millor eficàcia en el seu desenvolupament

Mantén una estreta relació amb els Col·legis Professionals, Associacions, i altres institucions que agrupin als diferents especialistes, per potenciar el desenvolupament de la competència professional i consideració personal en l’acompliment de les seves activitats al servei de la societat.

Promouen activitats formatives pels associats relacionades amb l’àmbit d’actuació de les seves Empreses.

El seu interès és vetllar perquè els membres de la seva associació actuïn sempre amb absoluta objectivitat, responsabilitat, ètica, independència i imparcialitat, guardant estricte secret sobre els antecedents, contingut i conseqüències de les nostres actuacions.

La Junta Directiva consta de Presidència, Vicepresidència i Secretaria-Tresoreria.

Amb aquest conveni de col·laboració, l’ACEDE espera potenciar noves línies de treball en pro de la sostenibilitat.