Aquest dilluns 23 de març a Barcelona, l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), ha publicat un comunicat dirigit al Govern d’Espanya on sol·licita dotze mesures immediates que ajudin a protegir tant a les empreses com als treballadors del país i afavoreixi la seva ràpida recuperació.

 

COMUNICAT ACEDE

Des de l’ACEDE, sol·licitem al Govern Espanyol i a tots els governs de les 17 comunitats autònomes, que apliquin amb urgència, totes les mesures aprovades i anunciades fins a la data d’avui.

Sol·licitem que tots els grups polítics, tant els que formen part del govern com els de l’oposició, actuïn conjuntament per ajudar a tots els ciutadans en tot el procés que duri la crisi i deixin de banda les seves diferències polítiques que, en aquest moment, només perjudicarien el conjunt dels espanyols.

Sol·licitem que els agents socials, patronals, sindicats, cambres de comerç i plataformes del tercer sector actuïn de la mateixa manera, donant suport a totes les mesures i iniciatives que ajudin a les empreses i treballadors a superar la crisi, que des de l’ACEDE creiem que serà llarga i que, si no estem tots units, difícilment la podrem superar.

Com a mesures, tant sanitàries com socials, des de l’ACEDE proposem les següents:

 1. Després de la Resolució del 20 de març de la Secretaria General d’Indústria que permet la incorporació de mascaretes sense certificat CE, proposem també la concessió temporal de llicències sanitàries a fabricants nacionals tèxtils capaços de proveir mascaretes, guants i altres equips de protecció individual (EPI) perquè puguin servir als sistemes de salut.
 2. Sense perjudici de la prioritat assignada ja al proveïment d’hospitals, centres d’atenció primària i residències geriàtriques, considerem que el Ministeri d’Indústria, juntament amb les Comunitats Autònomes, hauria de promoure compres agrupades d’EPI per a la seva distribució entre les empreses que es mantenen obertes, sobretot en els sectors: alimentació, transport, seguretat privada, neteja d’edificis i locals i viaria i soci sanitària garantint així la seguretat i higiene dels seus treballadors.
 3. Subsidiar a les Pimes i treballadors autònoms més afectats per la crisi durant un període de 3 mesos (període a revisar en funció de l’evolució de la pandèmia). Aquest subsidi cobriria la part de les despeses fixes de les empreses o autònoms que no puguin cobrir durant aquest període. Els pagaments dels préstecs s’exclouran dels pagaments fixes, excepte en el cas que no es pugui negociar amb el banc un retràs temporal fins que l’activitat econòmica torni a la situació prèvia a la crisi. L’objectiu és assegurar que, durant el període excepcional, les empreses no hagin de declarar-se amb fallida o suspendre els seus pagaments. Les empreses acollides haurien de demostrar que la seva baixada d’ingressos és deguda a l’impacte de la crisi sanitària. Els fraus serien fortament sancionats. Les empreses que rebin les ajudes hauran de pagar puntualment els seus proveïdors i contractistes.
 4. El pla d’ajudes per les empreses més afectades per la crisi durant el període relacionat amb la crisi generada per la pandèmia, siguin grans o petites, ha d’assegurar la seva supervivència durant el període que duri la crisi (probablement fins a mitjans del pròxim any). Les empreses acollides a aquest pla, tindrien limitada la distribució de beneficis i els salaris dels alts directius, incloent-hi les primes extraordinàries.
 5. Exigim a totes les administracions públiques, entitats financeres i grans empreses emissores de deute, totes elles receptores directes o indirectes de fons del Banc Central Europeu (BCE), que liquidin, en un termini de quinze dies, totes les factures pendents dels seus proveïdors i contractistes per serveis, obres o béns prestats, encara que no hagin vençut els terminis previstos a la Llei 15/2010. Aquesta mesura suposaria una injecció extraordinària de liquiditat al sistema, que en aquests moments i durant les pròximes setmanes ho necessitarà.
 6. Sol·licitem també que els contractistes principals de les administracions públiques, les factures de les quals siguin liquidades segons proposem, facin efectius els seus pagaments a tota la cadena de subcontractistes i proveïdors en un màxim de quinze dies per garantir així els fluxos monetaris.
 7. Reclamem una moratòria de dos mesos prorrogable en els pagaments de pimes i autònoms a les entitats financeres, tant per les operacions de préstec com de renting i leasing d’actius fixos, sempre que demostrin que no poden fer front als pagaments dels préstecs.
 8. Proposem que en els pròxims dos mesos les entitats bancàries suspenguin l’aplicació dels abusius interessos per mora i descoberts en compte a empreses i autònoms.
 9. Davant la intenció de l’Agencia Tributària (AEAT) de mantenir els terminis d’autoliquidació a pesar de l’Estat d’Alarma, i abocar així a empreses i autònoms a una allau de costosos ajornaments, exigim que el termini d’ingrés tributari del pròxim 20 d’abril pel primer trimestre de 2020 es prorrogui fins al 20 de juny.
 10. En el cas dels autònoms en el Règim d’Estimació Objectiva (Mòduls) en activitats suspeses dels Decrets 463 i 465/2020, reclamem una rebaixa del 50% en el pagament del primer trimestre per IVA i IRPF davant la perspectiva de sis setmanes d’inactivitat.
 11. Sol·licitem a la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) que observi, investigui i sancioni conductes abusives dels proveïdors en oligopolis de béns i serveis, per a que no abusin de la seva posició de domini i traslladin a consumidors i empreses els ajustaments de preus en els mercats internacionals. Això és especialment important en els carburants, després de l’històric descens en els preus del petroli, el cost del qual alleujaria el malparat sector del transport. Resulta igualment necessari evitar que la restricció en les connexions entre les Illes i la Península redundi en preus desproporcionats pel transport de passatgers i mercaderies.
 12. Tot i la suspensió del Pacte d’Estabilitat i Creixement i del generós marge fiscal del qual disposarà Espanya, urgim a que s’aprovi l’entrada en vigor de la taxa digital pels grans operadors de comerç electrònic i continguts digitals, prevista en el projecte de Pressupostos de l’Estat, doncs aquest és un dels pocs sectors beneficiats per aquesta crisi i hauria de contribuir de forma solidària.

Per últim, sol·licitem que els procediments per implementar aquestes mesures siguin clars i àgils amb la finalitat que les empreses puguin tramitar-les amb rapidesa i, disposar de mecanismes de verificació que posteriorment serveixin per comprovar que s’han complert els criteris d’accés a aquestes subvencions. En cas contrari, els plans romandran en el document i no arribaran a temps per evitar la destrucció del teixit empresarial.