Ahir, 29 de Gener el grup de Serveis Especialitzats a la Comunitat de l’ACEDE es va reunir amb la Sra. Matilde Villarroya, Directora General d’Indústria del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i amb el Sr. Miquel Hernández, cap de l’àrea d’anàlisis estratègics.

Durant la reunió es van explicar com es creen els clústers i el seu funcionament. Un clúster és un grup d’empreses i/o institucions de suport concentrades en un mateix territori que comparteixen una mateixa tipologia de negoci, comparteixen característiques comunes i es complementen. Un clúster queda definit com una realitat econòmica d’un territori, es troben arreu del món i especialment a Catalunya.

Des d’Indústria es valora positivament que les empreses innovin i apostin per la tecnologia. A més, la Directora General d’Indústria va posar sobre la taula el programa ProACCIÓ 4.0 que té per objectiu accelerar la transformació del teixit empresarial català cap a la indústria 4.0 actuant com a finestreta única a Catalunya en aquest àmbit.