El projecte europeu MILE “Integration in the Labour Market in Europe” té com a objectiu principal el desenvolupament i la implementació d’un model d’integració eficaç pels ciutadans extracomunitaris al mercat laboral europeu. Aquest projecte, finançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea, té una durada de 30 mesos i afavorirà la inserció laboral de 520 persones, especialment dones i joves, i inclourà persones refugiades. En el projecte participen un total de 8 organitzacions, públiques i privades de 4 països de la Unió Europea (Espanya, Itàlia, Grècia i Àustria).

Els objectius específics del projecte són:

  • Realçar les competències dels Stakeholders en la integració al mercat laboral, incloent les empreses que contracten.
  • Desenvolupar i implementar amb els països extracomunitaris un esquema metodològic per promoure la integració dels migrats en el mercat laboral, a través d’una implicació estructurada i continua dels patrons.

Des de l’ACEDE estem molt compromesos amb la integració al món laboral i per això decidim col·laborar estretament amb el projecte fent de pont entre el migrant i l’empresa i proporcionant cursos formatius, entre altres serveis.

Podeu consultar més informació sobre el Projecte Mile al seu lloc web: https://projectmile.eu/