L’ACEDE ha comparegut al Parlament, davant el requeriment de la Comisió d’Economia i Hisenda en relació a la tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones.


Aquest 25 de febrer, l’ACEDE ha comparegut al Parlament, per exposar el seu posicionament respecte al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. Anna Calvo, com a portaveu del grup de serveis d’atenció a les persones de l’ACEDE, ha defensat la necessitat de construir un model de contractació que se centri més en les persones i la qualitat dels seus serveis i no tant en la titularitat d’aquests. A més, ha defensat un model de cooperació  entre els sectors públic i privat.

A l’ACEDE valorem positivament que es proposi un model de qualitat per sobre de l’econòmic, que hi hagi previ a qualsevol determinació de reserva de contractes un mapa territorial de necessitats i entitats i que es verifiqui el compliment dels contractes però entenem que s’hauria de reconsiderar alguns aspectes per tal de fer una llei que sigui representativa de tot el sector.