Aquest 9 de setembre a les 9.30 hores membres de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) s’han reunit amb el Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, en un col•loqui sectorial organitzat per l’Associació a la Seu de l’ACEDE.

L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris ha organitzat un col•loqui sectorial entre diversos membres de l’àmbit de multiservei i el Director de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, per parlar sobre el nou concepte de contractació pública, la internacionalització i externalització dels serveis i el tercer sector.

Quant als concursos de contractació pública, els assistents han estat d’acord que el criteri que s’ha portat a terme fins al moment ha estat basat en el preu, generant una devaluació de les condicions econòmiques, socials i laborals, fet que ha suposat un perjudici per a les empreses, els treballadors que presten els seus serveis i la qualitat. Segons Francisco Blanco, la solució comporta crear un sistema on no tinguin cabuda les “ofertes temeràries” i subratlla “volem contractar un bon producte i una bona empresa, sense perjudicar els salaris dels treballadors”. A més, assenyala la necessitat d’un increment salarial en el sector de multiservei, el “conveni de referència” per a la realització de la comparativa entre empreses i la definició de les categories professionals.

francisco blanco4w
 
D’altra banda, els representants del sector de multiservei han demanat que no es doni prioritat als organismes del tercer sector, actuant en detriment de les empreses ordinàries, ja que es genera una “competència deslleial en els concursos públics”. El tercer sector, expliquen, hauria de disposar dels mateixos drets i obligacions que l’empresa ordinària a l’hora de presentar-se a un concurs per no actuar en benefici o perjudici de cap organisme.

En finalitzar l’acte, Francico Blanco, s’ha mostrat molt agraït amb les aportacions dels membres de l’ACEDE i ha descrit com a “imprescindible” el diàleg entre les entitats privades i les administracions publicat per col•laborar en benefici del sistema, motiu pel qual ha acceptat estudiar el document amb totes propostes de millorar que des de l’Associació ACEDE li faran arribar.

Desirée Gómez
Àrea de comunicació