Aquest 22 de setembre integrants del projecte Fem País han realitzat una compareixença davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per exposar les problemàtiques de les pimes i propostes concretes.

Els integrants del Fem País, Joan Vilar, Paco Camarasa, Desirée Gómez -President, Gerent i Responsable de Comunicació de l’ACEDE-, Anna Aisa i Raimon Martínez, membres de la Junta Directiva, han assistit a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, on els portaveus, Aisa i Martínez, han exposat les línies del projecte Fem País impulsat per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris.

Durant l’exposició, Martínez i Aisa, han parlat sobre la desafecció política, la necessitat de recuperar la confiança i han insistit en la importància del registre dels grups d’interès. D’altra banda, han demanat el suport a la pime fent incís en la negociació col•lectiva, les dificultats per crear una societat limitada, i la lluita contra la morositat, que encara està lluny del pagament a proveïdors entre els 30 i 60 dies que estableix la llei.

En referència a la contractació pública, han subratllat la necessitat d’estudiar i modificar els requisits de solvència i els criteris tècnics i de preus.

compareixenca-fem-pais

PROPOSTES CONCRETES

Per finalitzar la ponència, Anna Aisa i Raimo Martínez, han exposat una sèrie de propostes enfocades a millorar la situació de les pimes, les quals formen més del 98% del teixit econòmic empresarial i creen el 70% de l’ocupació.

Entre aquestes propostes es demana:

– Diàleg i negociació a través de la creació de la taula Fem País per a reunir-se amb els diferents partits polítics
– Promoció: conscienciació, promoció i divulgació de la figura de l’empresari i l’emprenedor
– Responsabilitats: Equiparar les responsabilitats polítiques amb les de la societat civil i les dels empresaris.
– Negociació col•lectiva: reconèixer les patronals amb el 15% d’empreses com a interlocutores vàlides per formar part a les taules negociadores dels convenis col•lectius.
– Lluita contra la morositat: compromís per part de polítics i Govern per donar suport a la llei 15/2010 i per instar la creació d’un règim sancionador en totes les relacions comercials de l’Administració.

FEM PAÍS

El projecte té com a finalitat ajudar a la petita i mitjana empresa constituint xarxes de diàleg entre els diferents actors de la societat. També estableix un itinerari pel desenvolupament de Catalunya on es treballa el suport a la PIME catalana i la desafecció de les petites i mitjanes empreses vers els polítics.

Aquesta iniciativa, impulsada per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), defensa la necessitat de recuperar el prestigi de la classe política i l’empresa a través de projectes que proporcionin solucions a la societat. A més, sosté que s’ha de redactar la nova legislació tenint en compte l’impacte que les diferents mesures poden originar sobre les PIMEs.

La primera compareixença es va celebrar el dia 2 d’abril de l’any 2014, a partir de la qual s’ha anat mantenint reunions amb els diferents partits polítics, i s’espera que amb aquesta segona compareixença es puguin adoptar mesures més significatives.

A la compareixença han assistit els representants del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari Socialista, del Grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot i del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Gairebé, la totalitat dels representants dels grups parlamentaris del Parlament.

Més informació sobre el projecte

Vídeo de la compareixença

Desirée Gómez
Àrea de Comunicació