LOBBYING |Government Relations & Public Affairs, és una nova empresa creada pel Sr. Joan Vilar i el Sr. Jaume Pallerols que ofereix serveis a empreses, associacions i patronals. En els darrers mesos s’ha fet la presentació de dita empresa conjuntament amb l’ACEDE, Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris en els diferents grups parlamentaris

06 de setembre del 2010

La Comissió Europea subratlla, en el seu Llibre Verd sobre Transparència, que el treball dels “lobbies” ‘és una activitat legítima en un sistema democràtic’, que ‘contribueix a cridar l’atenció de les institucions sobre assumptes importants’, i que serveix per completar el procés democràtic (com via legítima de participació política) en la presa de decisions.
Podríem utilitzar altres termes com «Relacions públiques», «Assumptes públics», «Consultors polítics», «Assumptes corporatius» per descriure les activitats de lobbying.

La Unió Europea continua avançant cap a la normalització de les activitats de lobbisme, en les seves institucions. La Comissió Europea assumeix que aquesta pràctica és legítima i desitjable en l’engranatge democràtic d’una societat. Per fer-ho, aquesta institució ha promogut un Registre de Grups d’Interès i un Codi de Conducta en el qual, s’adhereixen tots aquells grups i entitats dedicades a la representació d’interessos.

La Comissió Europea considera que són tots aquells que realitzen activitats “amb l’objectiu d’influir en els processos d’elaboració de polítiques i de presa de decisions de les institucions públiques”. La Comissió considera que sota aquesta definició poden i haurien d’adherir-se al Registre de Grups d’Interès.

En la nostra opinió els països mediterranis han de deixar de “demonitzar” una activitat democràtica i necessària que a Brussel·les es viu amb total normalitat.