Esmorzar-col·loqui amb Mar Serna, Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya.

29 de juny del 2009

La convidada Mar Serna, ha parlat de la importància de promoure l’ocupació i crear plans estratègics en sectors amb futur com ara les energies renovables, les noves tecnologies o el sector turisme que és tan important a Catalunya. També ha proposat alternatives i noves possibilitats perquè les empreses siguin més competitives gràcies a la creació de noves infraestructures.

La Consellera ha assenyalat que la situació de la nostra economia actual hauria de ser una oportunitat perquè es transformés en una economia més productiva, innovadora, qualitativa que crei noves ocupacions que respectin la igualtat dels treballadors i la conciliació entre la vida laboral i la vida personal. La Sra. Serna va concloure dient que calen reformes en la llei laboral: reformes de mercat, de polítiques actives, de negociació col·lectiva i de contracte formatiu.

Els assistents han fet propostes a la convidada en tot allò que afecta el seu sector com per exemple:

– Donar ajuts per autònoms i cooperatives

– La importància de donar suport a les micro empreses perquè es converteixin en petites i mitjanes empreses

– El sector de formació va proposar una millora d’estructures i una previsió de la programació dels cursos pel 2010.

– El sector seguretat va parlar de la lliure competència de les empreses i de la importància de donar prioritat a les empreses catalanes en els concursos públics.