La Fundació Claperós amb la col·laboració de l’ACEDE ha organitzat una jornada Informativa sobre les polítiques actives que la Generalitat posa a l’abast de les empreses en matèria d’inserció laboral de col·lectius amb dificultats en l’accés al món laboral.

22 de març del 2010

La jornada informativa ha tingut com a ponents a representants de la Generalitat que han presentat els programes i accions que porten a terme destinades a col·lectius que cal prestar especial atenció ja sigui per les dificultats d’accedir en el mercat laboral o per les desigualtats que pateixen.

Els temes tractats han estat:

1- La Renda Mínima d’Inserció i la contractació de persones amb discapacitat.

2- La inserció laboral de persones immigrades.

3- Plans d’igualtat.

4- Presentació de la borsa de treball de la Fundació Claperós

Tots ells han coincidit en la necessitat de crear una complicitat entre el món empresarial i l’Administració per trobar sinergies a les necessitats reals.

La preocupació de l’Administració és augmentar l’ocupació en determinats col·lectius, ja que d’aquesta manera s’esdevé la millor protecció contra l’exclusió social. Menys exclusió social és també una garantia de millors resultats de l’economia.

Teniu disponible el document resum de la jornada en el document adjunt.

Per a més informació podeu contactar amb premsa@fundacioclaperos.org