Jordi Serret: “Fer país és fer empresa”: El passat dia 10 de març va tenir lloc l’esmorzar entre el Director Executiu d’ACC1Ó, Jordi Serret, membres de l’ACEDE i representants dels sectors clau de l’economia catalana. L´acte, celebrat sota el títol “La competitivitat de l’empresa catalana”, va servir de via perquè empresaris d’àmbits diversos poguessin traslladar les seves inquietuds i observacions respecte de les accions que està fent l’administració pública per a millorar l’actual estat del teixit empresarial català.

12 de març del 2010

Durant l’esmorzar, Serret va subratllar, en primer lloc, la important tasca que fan aquests espais impulsats per l’ACEDE, on sector públic i sector privat poden apropar vies per millorar el funcionament de la Catalunya empresarial. Tanmateix, va mostrar el seu interès per “sortir de la trobada havent escoltat les diferents propostes dels sectors”.

En referència a la millora de la competitivitat empresarial de Catalunya, segons el responsable d’ACC1Ó cal establir tres “objectius concatenats”: el propi reconeixement del recorregut i treball per fer en la recerca de talent i implementació de gestions innovadores dins de les mateixes empreses; la “rendibilitat d’aquest esforç previ”; i la internacionalització dels resultats del procés, perquè “com més serveis en el mercat internacional, millor serà la posició de l’empresa catalana”. Malgrat això, Serret també va incidir en el fet que ara el principal objectiu de les empreses és “garantir la pervivència”. Per aquest motiu, una altra de les seves propostes va estar precisament plantejada en clau positiva. Segons la seva opinió “la crisi ha de ser una oportunitat per crear un model de negoci més fort”, que al mateix temps s’ha de basar en la innovació “tant en el nivell individual com en el col•laboratiu” i en la internacionalització “a través d’incentius que obrin pas a les empreses catalanes. D’altra banda, Serret es va referir a dos elements claus més per sortir de la crisi: el primer, la necessitat de relligar el coneixement i l’empresa per a fer front al gap existent entre ambdós àmbits; i el segon, la importància d’estendre un model de gestió empresarial “basat en la lògica del clúster per tal de buscar les línies estratègiques del futur”.

En el posterior torn d’intervencions, es van posar sobre la taula algunes experiències en sintonia amb les propostes de Serret, com per exemple les col•laboracions que actualment ACEDE està portant a terme amb entitats com Fundació Claperós i empreses tecnològiques com Oassys Soft i Sala Informàtics o del sector de la formació com Senfo-. Igualment, es va reivindicar la necessitat de què l’administració aposti de manera clara per projectes com el de la UTE (unió temporal d’empreses) del sector de seguretat, que malgrat fer-se en la línia de les propostes d’ACC1Ó, no va aconseguir el suport necessari per part de les institucions públiques.