Esmorzar amb el Sr. Francesc Xavier Padrós, Director General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

19 de novembre del 2009


L’acte, que ha comptat amb la presència de representants de serveis de neteja i seguretat, ha servit per a repassar en un ambient distès i cordial l’estat actual dels acords marc en matèria de contractació pública.

En primer lloc, Padrós ha subratllat la importància d’aquests punts de trobada que promou l’ACEDE, perquè segons l’alt càrrec “en aquesta etapa difícil és bàsic establir un diàleg entre empreses i administracions on cadascú des del seu lloc pugui debatre”, i ha seguit la seva intervenció centrant-se en aspectes més concrets. El Director General de Contractació Pública ha subratllat els canvis substancials que hi ha hagut en els darrers temps en matèria de contractació pública, especialment en allò referent a la petita i mitjana empresa. Padrós ha mencionat, per exemple, la important reducció de les barreres burocràtiques a les PIMES a l’hora d’accedir als concursos.

Respecte de la Direcció General de Contractació Pública, creada l’any 2006 amb l´objectiu d’aplicar polítiques de contractació basades en l’e-contractació i la competitivitat, ha mencionat les tres línies d’actuació que es volen desenvolupar previsiblement a partir del 2010: a grans trets, la primera línia proposa activar, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, un sistema d’ alertes avançades als sectors –que donaran un marge de previsió a l’empresa que vulgui optar a un concurs en concret-; el punt de trobada virtual –on les empreses podran prendre contacte entre si i establir formes de col·laboració que creguin pertinents-; i la bústia de plantejaments innovadors –a través de la qual l’administració tindrà coneixement de suggeriments que puguin millorar el procés de contractació-.

La segona proposa reduir els costos a través de l’exempció de la garantia provisional; evitar la duplicitat de garanties; implementar les garanties globals –que permetin substituir les moltes garanties que han de dipositar les empreses a l’hora d’accedir al concurs-; i aplicar l’informe d´avaluació final de la col·laboració entre l’ens públic i l’empresa –cosa que permetria fer un millor seguiment del contracte i evitar eventuals disfuncions- .

La tercera línia, per últim, aposta pel foment del R+D+I; per les clàusules socials -com per exemple l’augment de licitacions a centres especials-; i pels programes d’ambientalització en les empreses.

D’altra banda, Padrós ha fet pública la seva aposta per les empreses solvents i de qualitat -per la qual cosa ha indicat que cal replantejar la utilització i la ponderació del criteri del preu- i per l’establiment d’un “codi de bones pràctiques” que permeti avançar cap a una bona cultura de seguiment, avaluació i millora de les contractacions. Així mateix, i fent referència a les peticions expresses que l’ACEDE l’hi havia fet en anteriors ocasions, ha afirmat que “no es portaran a terme les subhastes electròniques en l’àmbit de contractació de serveis personals”.

En el torn de preguntes, els socis assistents han reiterat el seu desig que les PIMES catalanes tinguin més opcions d’accés als concursos, desig que ha recolzat el president de l’ACEDE, Joan Vilar, en les seves paraules de cloenda.