El creixement empresarial del Ripollès. Dinar-col•loqui amb empresaris de la Vall de Camprodon i el Sr. David Mascort Sobiranes, Director de Serveis Territorials d’Innovació, Universitat i Empresa a Girona.

03 de juny del 2009

L’objectiu de la trobada era fomentar activitats de desenvolupament empresarial a altres zones del territori més enllà de Barcelona i trobar solucions a uns sectors que treballen per dinamitzar la zona on viuen. El Sr. David Mascort, va exposar a tots els assistents algunes de les línies estratègiques del seu Departament, que afectessin en part als sectors representats en aquest acte. Durant el transcurs de la reunió els assistents van aprofitar l’ocasió per a fer-li arribar al Sr. David Mascort, les problemàtiques més significatives que puntualment es produeixen en cadascun dels sectors representats. Tots ells van coincidir en el fet que cal trobar vies efectives per tal de què la zona tingui més activitat durant tota la setmana i que no es centri tot el volum de feina en el cap de setmana que és el moment en què els turistes i els propietaris de segones residències augmenten el trànsit.