Esmorzar amb l’Il•lm. Sr. Antoni Castellà: El passat dia 19 de Gener, en les noves instal•lacions del restaurant del Parlament de Catalunya, l’Associació Catalana d’Executius Directius i Empresaris – ACEDE, dintre del nou Cicle 2008-09, “Opinem, creem opinió”, va celebrar un Esmorzar de treball amb l’Il•lm. Sr. Antoni Castellà, Diputat de CIU en el Parlament de Catalunya.

21 de gener del 2009

A aquest acte van assistir representants de diverses associacions inscrites dintre de ACEDE interessats a conèixer de primera mà l’opinió del convidat. Entre els assistents es trobaven la Sra. Anna Aisa, Gerent d’ACAES, Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, Sra. Marta Cladera, Relacions Institucionals d’ACEDE, Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, Sr. Arsenio Del Rio, Vicepresident de la Fundació Claperós, Sr. Francesc Vilar, Representant d’ADEDSA, Associació d’Empreses de Serveis Auxiliars, Sr. Sergi López Gerent de Senfo i Simphonie, Sr. Antonio Valverde, Director del Grup General Formació, Sra. Mª Angeles Miranda, Gerent de SEGURBABY, Sr. Lluís Torra, Director de Màrqueting, Comunicació i Relacions Institucionals de Mútua Intercomarcal, Sr. Jaume Martin Puchol, Cónsul de Chequia, Sr. Alforns Peretó, Relacions Institucionals de OASYSSOFT, Sr. Lluís Sala, Delegat Territorial de ACEDE Maresme i Tresorer de Gentic Maresme, Sra. Merche Navarro, Relacions Institucionals de ADEDSA, Associació d’Empreses de Serveis Ausiliars, i el Sr. Joan Vilar, President d’ACEDE, Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris. El Sr. Sr. Antoni Castellà, va exposar a tots els assistents algunes de les línies del seu partit que afectessin en part als sectors representats en aquest acte. . Durant el transcurs de la reunió els assistents van aprofitar l’ocasió per a fer-li arribar al Sr. Sr. Antoni Castellà, les problemàtiques més significatives que puntualment es produeixen en cadascun dels sectors representats.