Esmorzar-col·loqui amb el Sr. Enric Aloy, Secretari General del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. “La definició d’un problema és més important que la formulació de la seva solució”.

27 de abril del 2009

El Sr. Enric Aloy ha presentat els projectes que està desenvolupant el seu Departament, en tot allò que afecta les seves competències per tal de millorar la situació. Posteriorment, s’ha obert un debat en què tots els assistents han pogut intervenir. El Sr. Enric Aloy ha començat la seva presentació utilitzant una frase d’Abert Einstein: “la definició d’un problema és més important que la formulació de la seva solució”. Aquesta frase defineix com creu que s’ha treballat en un moment com el que avui vivim, en què el desequilibri de l’economia mundial, augmenta la responsabilitat dels polítics per trobar solucions.

El convidat a l’esmorzar defineix la crisi com una suma de diferents crisis i que per sortir-hi amb èxit s’han de prendre decisions estratègiques. Tot i això, s’ha mostrat crític donat que Catalunya està més limitada que altres regions per culpa dels problemes de finançament i per no tenir competències fonamentals. Les línies d’actuació del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa engloben moltes competències i per això el propi Secretari General el defineix com un “macrodepartament”.

Actualment, els programes que està portant a terme s’enfoquen en donar ajudes a sectors crítics, proporcionar línies de crèdit a empreses mitjançant avals i garanties, potenciant la innovació com a eina bàsica de competitivitat per a tots els sectors, unificar el món universitari i l’empresari, plans turístics, plans per la formació de treballadors del sector serveis i turisme (Programa Profit), entre d’altres