Curs de Conducció Segura: ACEDE en col•laboració amb FAST Parcmotor, han realitzat el passat dia 19 de desembre, un curs de conducció segura, en unes magnífiques instal•lacions, on els participants van poder posar en pràctica les diferents tècniques de conducció de seguretat.

22 de desembre del 2008

La sessió matinal va començar, amb el trasllat dels alumnes a les zones de pràctiques en circuit, per a iniciar les tècniques de “posicions” del conductor dintre del vehicle, com són d’entre altres, “els braços i les mans al volant”, “les cames i els peus sobre els pedals del vehicle”, les “distàncies entre el seient i el volant”, etc. El primer exercici pràctic que es va realitzar va ser el “slalom” mitjançant balises, fent passar el vehicle primer a poca velocitat, i progressivament augmentant la velocitat de passada entre les balises, sent l’objectiu principal de l’exercici, augmentar la destresa i soltesa en el maneig del volant, durant la conducció en aquesta situació. Dintre del segon exercici, es contempla la problemàtica de “frenar i esquivar” un obstacle conduint un vehicle en paviment “mullat o lliscant”. La pràctica comença desconnectant el sistema de frenada ABS, perquè l’alumne intenti frenar bloquejant les rodes solament amb la força mecànica de la seva frenada. A continuació s’intenta frenar mitjançant cops forts de frenada, sense arribar a bloquejar les rodes per a intentar esquivar l´obstacle. Finalment, es connecta el sistema “ABS” per a realitzar la frenada sense bloquejar les rodes, permetent detenir el vehicle i finalment esquivar l’obstacle. Al migdia, es realitza la tan desitjada pausa per a dinar, en un dels menjadors amb els quals conta aquesta típica masia catalana, on els participants van donar bon compte dels plats que se’ls va oferir. A la tarda, es va realitzar l’exercici de control de derrapatge en corbes, contrarestant la inèrcia del vehicle amb tendència a derrapar i sortir-se cap a fora en la corba, mitjançant la tècnica de “contra-volant”, per a corregir la trajectòria i fer possible que el vehicle encari correctament la via per la qual circula. El tercer exercici consistia, en el “control de derrapatge amb contra-volant” del vehicle provocat expressament per una velocitat excessiva, per tal d’habituar al conductor a les reaccions que produeix el vehicle sobre l’asfalt. Una vegada s’aconsegueix que l’alumne s’adapti a aquesta situació crítica, es procedeix a corregir les trajectòries amb el “contra-volant”, aconseguint que el vehicle torni a la via per la qual s’està circulant. Finalment el quart exercici, es va procedir a realitzar el traçat de corbes en circuit. En aquest exercici es pretén ensenyar a l’alumne com ha de traçar correctament la trajectòria del vehicle quan se circula dintre d’una corba, independentment del grau de dificultat que aquesta ofereixi. Aquesta tècnica es practica i es perfecciona, realitzant repetides vegades passades pel circuit darrere del vehicle dels monitors que ensenyen aquestes tècniques de conducció. Tots els exercicis, realitzats van estar supervisats en tot moment per professors experts de FAST Parcmotor, fent possible que totes les dificultats que ofereixen els exercicis, les puguin realitzar els alumnes amb les màximes garanties de seguretat i professionalitat. Al final de la jornada, tots van coincidir que la formació rebuda havia estat molt pràctica i aplicable a la conducció quotidiana que realitzen, Fins al següent curs…. Us esperem