Assemblea General de l’ACEDE: El passat 28 de Gener, s’ha celebrat en les instal·lacions de la nostra Associació, l’Assemblea General per a presentar i aprovar els comptes de l’Exercici 2007-08.

30 de gener del 2009

La presentació de l’acte va anar a càrrec del President de ACEDE, el Sr. Joan Vilar, que després de donar la benvinguda a tots els assistents i agrair-los la seva presència, va cedir la paraula a la Sra. Marta Cladera, que com Relacions Institucionals de l’ACEDE, es va encarregar d’exposar, totes les dades de l’exercici que van ser seguits amb moltíssim interès per tots els associats assistents a l’Assemblea. Aprofitant l’acte es va donar a conèixer als associats assistents, tots els actes i activitats previstes per al 2009.