Esmorzar – col•loqui amb l´Hble. Sr. Sr. Antoni Fernández Teixidó: El passat dia 6 de maig, varem tenir el plaer d´esmorzar amb l´Hble. Sr. Antoni Fernández Teixidó, Diputat de Convergència i Unió, en el Parlament de Catalunya.

08 de maig del 2008

Els assistents a l’esmorzar van ser: Sr. Alfons Cuadrillero i Montserrat Arias, Gerent i Responsable de Premsa de la Unió Catalana d’Agències de Viatges Emissores, UCAVE; Sr. Josep Maria Andreu, President del Centre d’Auntonomistes de Dependents de Comerç i d’Indústria, CADCI; Sra. Anna Ainsa, Secretaria General de l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, ACAES; Sr. Arsenio Del Rio, Vicepresident de la Fundació Claperòs; Sra. Pilar Díaz, Presidenta de l’Associació d’Amputats Sant Jordi; Sr. Pepe Fernández, Director projectes de l’Institut Tècnic de Formació Viaria de Catalunya; Sra. Rosa Martín, Presidenta de l’Associació del Secretariat Professional, ASSEP; Sr. Lluís Sala, Tresorer de Gentic Maresme i Sr. Rafael Vázquez, president de CADCI Autònoms i coordinador general d’Autònoms d’Agroalimentaria. Un cop fetes les presentacions de tots els assistents a l’esmorzar, el convidat va començar la seva exposició tractant un tema d’actualitat, com és la crisi econòmica que afecta Catalunya i com està afectant en l’atur, el consum, en el sistema financer, etc. Després de la intervenció del Diputat, es va donar pas als torn obert de paraules dels associats representants de diversos sectors econòmics; on es va parlar de: la internalització de l’empresa catalana, la gestió de l’aeroport de Barcelona, les noves tecnologies, formació dels professionals i la manca d’idiomes que tenen, les facilitats d’una empresa per a ser socialment responsable, entre d’altres.