Les empreses de neteja i la Llei d’igualtat: El dimarts 30 d’octubre de 2007 de 16 h a 20 h, va tenir lloc el taller d’informació i sensibilització sobre l’aplicació de la Llei d’Igualtat i la implantació d’un Pla d’igualtat en les empreses de neteja organitzat per la Fundació Claperós i subvencionat per l’Institut Català de les Dones. Es va desenvolupar a la seu de l’Associació Catalana d’Empreses de Neteja (ASCEN), al carrer Biscaia 441 – 443 de Barcelona, en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE).

15 de novembre del 2007

Aquest taller va sorgir amb motiu de la nova Llei orgànica 3/2007, 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La llei té com a objecte fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, en particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona. Entre d’altres, s’han previst mesures destinades a eliminar i a corregir als sectors públic i privat tota forma de discriminació per raó de sexe. L’objectiu era dotar a la direcció i al personal de les empreses de neteja de la patronal catalana d’empreses de neteja (ASCEN) dels coneixements necessaris per poder implantar un pla d’igualtat i informar sobre la Llei perquè, tot i que aquest sector està ocupat majoritàriament per dones, la Llei fa referència a un ampli ventall d’aspectes perquè realment es pugui considerar que hi ha igualtat d’oportunitats. El taller es va emmarcar dins la voluntat i cultura de la Fundació Claperós de realitzar activitats i projectes per a la igualtat d’oportunitats sense distinció que permeti la incorporació a la societat, la participació en el món laboral i l’accés a la formació de tots els col·lectius que pateixen algun tipus de discriminació. Gabinet de premsa ACEDE La ponència i dinamització del taller va anar a càrrec de la Sra. Marta Tura Solvas, professora associada de la Universitat Politècnica de Catalunya, departament d’organització d’empreses de Terrassa i membre del Grup de recerca d’Igualtat d’Oportunitats en l’Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia (GIOPACT). Hi van participar el personal de la direcció, sobretot els responsables de recursos humans i de l’àrea de formació, de la patronal catalana ASCEN.