La perspectiva de gènere en les empreses de seguretat privada i serveis auxiliars: La Fundació Claperós i subvencionat per l´Institut Català de les Dones, ha organitzat un taller d’informació i sensibilització sobre la incorporació de “la perspectiva de gènere en les empreses de seguretat privada i serveis”.

18 de octubre del 2007

LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES EMPRESES DE SEGURETAT PRIVADA I SERVEIS AUXILIARS: Dijous passat 18 d’octubre de 2007, i en horari de 16 h a 20 h, va tenir lloc el taller d’informació i sensibilització sobre la incorporació de “la perspectiva de gènere en les empreses de seguretat privada i serveis auxiliars” organitzat per la Fundació Claperós i subvencionat per l’Institut Català de les Dones. Es va desenvolupar a la seu de l’Associació Catalana d’Executius i Empresaris (ACEDE), carrer Llançà 56 de Barcelona, en col•laboració amb aquesta associació, l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES) i l’Associació Catalana d’Empreses de Serveis Auxiliars (ADEDSA). L’organització d’aquest taller s’emmarca en la voluntat i cultura de la Fundació Claperós de realitzar activitats i projectes per a la igualtat d’oportunitats sense distinció que permeti la incorporació a la societat, la participació en el món laboral i l’accés a la formació de tots els col·lectius que pateixen algun tipus de discriminació. La idea del taller va sorgir amb motiu de la interpretació i aplicació de les normes de la nova Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei té com a objectiu fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, en particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona. Entre d’altres, s’han previst mesures destinades a eliminar i a corregir als sectors públic i privat tota forma de discriminació per raó de sexe. L’objectiu era dotar a la direcció i el personal de les empreses de seguretat privada i serveis auxiliars dels coneixements necessaris per introduir i implementar la perspectiva de gènere en els seus plans de formació, i involucrar-los en la incorporació de dones dins del seu sector professional amb les mateixes condicions d’igualtat que els homes i reconèixer el dret a la conciliació de la vida personal i laboral. Donat que uns dels sectors on hi ha major diferència de contractació d’homes respecte a dones són el de la seguretat privada i el de serveis auxiliars, sent un sector masculinitzat, es va considerar oportú convocar a les persones empresàries d’aquests sectors per tal de conscienciar-les de la importància d’afavorir la contractació de dones, de millorar les condicions laborals de les dones ja contractades i mostrar la importància i els beneficis de les actuacions de responsabilitat social en l’empresa. A més, va estar-hi present l’empresa de formació ocupacional General Formació, ja que entre altres serveis, es dedica a la formació dins l’àmbit de la seguretat privada homologat pel Ministeri de l’Interior. Gabinet de premsa ACEDE.