Esmorzar-col·loqui amb la Il•lma. Sra. Dolors Nadal: El passat dia 13 de Febrer, ACEDE va realitzar un Esmorzar-col·loqui amb la Il•lma. Sra. Dolors Nadal, Diputada del Partit Popular de Catalunya a les Tallis Generales A aquest acte van assistir representants de diverses associacions inscrites dintre de ACEDE interessats a conèixer de primera mà les línies del programa electoral del partit que representa per a les pròximes eleccions generals

17 de febrer del 2008

Entre els assistents es trobaven representants de ACAES, Associació Catalana d’Empreses de Seguretat; ADEDSA, Associació Catalana d’Empreses de Serveis Auxiliars, Grup Europa del sector d’Agències de Viatges, Noves Tecnologies, Educació i diverses entitats socials com la Fundació Omnes i la Fundació Claperós. La Sra. Dolors Nadal, va exposar a tots els assistents algunes de les línies estratègiques del programa electoral del seu partit que afectessin en part als sectors representats en aquest acte. Durant el transcurs de la reunió els assistents van aprofitar l’ocasió per a fer-li arribar a la Sra. Nadal, les problemàtiques més significatives que puntualment es produeixen en cadascun dels sectors representats.