Esmorzar – col•loqui amb Josep Maria Rañé: Dijous passat 11 d’octubre la ACEDE. Associació Catalana D’Executius, Directius i Empresaris, van celebrar un esmorzar col•loqui en el Parlament de Catalunya, amb l’Hble. Sr. Josep Maria Rañé i Blasco, Diputat del Partit Socialista de Catalunya (PSC).

12 de octubre del 2007

A l’acte, acompanyats del President de ACEDE, van acudir representants dels sectors de turisme, agències de viatges, teràpies naturals i representants d’organismes que els afecta la Llei de dependència. Tots van tenir l’ocasió d’exposar al Sr. Rañe les problemàtiques i inquietuds de cadascun dels sectors representats en aquest acte.