Desdejuni-col·loqui amb el Sr. Manel Camós Grau, Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona:

31 de gener del 2007

El passat 31 de gener va tenir lloc en un cèntric hotel de Barcelona un esmorzar col•loqui amb sl Sr. Manel Camós i Grau, Director de la Representació de la Unió Europea a Barcelona. En la seva intervenció, el Sr. Camós va fer una interessant exposició de l´organització que representa, fent un recorregut cronològic de la evolució de la U E des de els seus començaments fins al dia d´avui. Posteriorment va realitzar una àmplia anàlisi sobre diferents aspectes relacionats amb el turisme, la demografia, el medi ambient, la renda i l´educació sobre com afecta als països membres de la UE i amb especial referència a l´Estat espanyol i molt concretament a Catalunya. A l´acte van assistir representants de sectors tan diversos com el de Serveis Generals, Neteges, Formació, Medicines Naturals, Viages, i Noves Tecnologies entre d’altres.