Esmorzar – col·loqui amb l’Il•lm. Sr. Daniel Sirera i Bellés: El passat dia 24 de gener, ACEDE va realitzar una reunió de treball amb l’Il•lm. Sr. Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

27 de gener del 2008

A aquest acte van assistir representants de diverses associacions inscrites dintre de ACEDE interessats a conèixer de primera mà les línies del programa electoral del partit que representa per a les pròximes eleccions generals. Entre els assistents es trobaven representants de ACAES, Associació Catalana d´Empreses de Seguretat; ADEDSA, Associació Catalana d´Empreses de Serveis Auxiliars, Grup Europa del sector d´Agències de Viatges , Noves Tecnologies, Educació i varies entitats socials com la Fundació Omnes i la Fundació Claperós. El Sr. Daniel Sirera va exposar a tots els assistents algunes de les línies estratègiques del programa electoral del seu partit que afectessin en part als sectors representats en aquest acte. Durant el transcurs de la reunió els assistents van aprofitar l´ocasió per a fer-li arribar al Sr. Sirera les problemàtiques més significatives que puntualment es produïxen en cadascun dels sectors representat.