ACEDE Webinars

“La importància de la planificació financera de l’empresa per superar la crisi” càpsula impartida per Xavier Malvhey

Càpsula de Coneixement “Comunicació de crisi o crisi de comunicació” a càrrec del ponent Albert Torras

“El registre horari” càpsula impartida per Alejandro Jover

“Viene el inspector de Hacienda ¿Qué hago?” càpsula impartida per Josep Cid

“Com preparar la meva empresa per vendre i recuperar el fons de comerç generat” càpsula impartida per José Lluís Llusià