27 03, 2020

L’ACEDE sol·licita al Govern d’Espanya 12 mesures immediates per protegir a empreses i treballadors.

2020-03-27T12:32:22+00:00

Aquest dilluns 23 de març a Barcelona, l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), ha publicat un comunicat dirigit al Govern d’Espanya on sol·licita dotze mesures immediates que ajudin a protegir tant a les empreses com als treballadors del país i afavoreixi la seva ràpida recuperació.

 

COMUNICAT ACEDE

Des de l’ACEDE, sol·licitem al Govern Espanyol i a tots els governs de les 17 comunitats autònomes, que apliquin amb urgència, totes les mesures aprovades i anunciades fins a la data d’avui.

Sol·licitem que tots els grups polítics, tant els que formen part del govern com els de l’oposició, actuïn conjuntament per ajudar a tots els ciutadans en tot el procés que duri la crisi i deixin de banda les seves diferències polítiques que, en aquest moment, només perjudicarien el conjunt dels espanyols.

Sol·licitem que els agents socials, patronals, sindicats, cambres de comerç i plataformes del tercer sector actuïn de la mateixa manera, donant suport a totes les mesures i iniciatives que ajudin a les empreses i treballadors a superar la crisi, que des de l’ACEDE creiem que serà llarga i que, si no estem tots units, difícilment la podrem superar.

Com a mesures, tant sanitàries com socials, des de l’ACEDE proposem les següents:

 1. Després de la Resolució del 20 de març de la Secretaria General d’Indústria que permet la incorporació de mascaretes sense certificat CE, proposem també la concessió temporal de llicències sanitàries a fabricants nacionals tèxtils capaços de proveir mascaretes, guants i altres equips de protecció individual (EPI) perquè puguin servir als sistemes de salut.
 2. Sense perjudici de la prioritat assignada ja al proveïment d’hospitals, centres d’atenció primària i residències geriàtriques, considerem que el Ministeri d’Indústria, juntament amb les Comunitats Autònomes, hauria de promoure compres agrupades d’EPI per a la seva distribució entre les empreses que es mantenen obertes, sobretot en els sectors: alimentació, transport, seguretat privada, neteja d’edificis i locals i viaria i soci sanitària garantint així la seguretat i higiene dels seus treballadors.
 3. Subsidiar a les Pimes i treballadors autònoms més afectats per la crisi durant un període de 3 mesos (període a revisar en funció de l’evolució de la pandèmia). Aquest subsidi cobriria la part de les despeses fixes de les empreses o autònoms que no puguin cobrir durant aquest període. Els pagaments dels préstecs s’exclouran dels pagaments fixes, excepte en el cas que no es pugui negociar amb el banc un retràs temporal fins que l’activitat econòmica torni a la situació prèvia a la crisi. L’objectiu és assegurar que, durant el període excepcional, les empreses no hagin de declarar-se amb fallida o suspendre els seus pagaments. Les empreses acollides haurien de demostrar que la seva baixada d’ingressos és deguda a l’impacte de la crisi sanitària. Els fraus serien fortament sancionats. Les empreses que rebin les ajudes hauran de pagar puntualment els seus proveïdors i contractistes.
 4. El pla d’ajudes per les empreses més afectades per la crisi durant el període relacionat amb la crisi generada per la pandèmia, siguin grans o petites, ha d’assegurar la seva supervivència durant el període que duri la crisi (probablement fins a mitjans del pròxim any). Les empreses acollides a aquest pla, tindrien limitada la distribució de beneficis i els salaris dels alts directius, incloent-hi les primes extraordinàries.
 5. Exigim a totes les administracions públiques, entitats financeres i grans empreses emissores de deute, totes elles receptores directes o indirectes de fons del Banc Central Europeu (BCE), que liquidin, en un termini de quinze dies, totes les factures pendents dels seus proveïdors i contractistes per serveis, obres o béns prestats, encara que no hagin vençut els terminis previstos a la Llei 15/2010. Aquesta mesura suposaria una injecció extraordinària de liquiditat al sistema, que en aquests moments i durant les pròximes setmanes ho necessitarà.
 6. Sol·licitem també que els contractistes principals de les administracions públiques, les factures de les quals siguin liquidades segons proposem, facin efectius els seus pagaments a tota la cadena de subcontractistes i proveïdors en un màxim de quinze dies per garantir així els fluxos monetaris.
 7. Reclamem una moratòria de dos mesos prorrogable en els pagaments de pimes i autònoms a les entitats financeres, tant per les operacions de préstec com de renting i leasing d’actius fixos, sempre que demostrin que no poden fer front als pagaments dels préstecs.
 8. Proposem que en els pròxims dos mesos les entitats bancàries suspenguin l’aplicació dels abusius interessos per mora i descoberts en compte a empreses i autònoms.
 9. Davant la intenció de l’Agencia Tributària (AEAT) de mantenir els terminis d’autoliquidació a pesar de l’Estat d’Alarma, i abocar així a empreses i autònoms a una allau de costosos ajornaments, exigim que el termini d’ingrés tributari del pròxim 20 d’abril pel primer trimestre de 2020 es prorrogui fins al 20 de juny.
 10. En el cas dels autònoms en el Règim d’Estimació Objectiva (Mòduls) en activitats suspeses dels Decrets 463 i 465/2020, reclamem una rebaixa del 50% en el pagament del primer trimestre per IVA i IRPF davant la perspectiva de sis setmanes d’inactivitat.
 11. Sol·licitem a la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) que observi, investigui i sancioni conductes abusives dels proveïdors en oligopolis de béns i serveis, per a que no abusin de la seva posició de domini i traslladin a consumidors i empreses els ajustaments de preus en els mercats internacionals. Això és especialment important en els carburants, després de l’històric descens en els preus del petroli, el cost del qual alleujaria el malparat sector del transport. Resulta igualment necessari evitar que la restricció en les connexions entre les Illes i la Península redundi en preus desproporcionats pel transport de passatgers i mercaderies.
 12. Tot i la suspensió del Pacte d’Estabilitat i Creixement i del generós marge fiscal del qual disposarà Espanya, urgim a que s’aprovi l’entrada en vigor de la taxa digital pels grans operadors de comerç electrònic i continguts digitals, prevista en el projecte de Pressupostos de l’Estat, doncs aquest és un dels pocs sectors beneficiats per aquesta crisi i hauria de contribuir de forma solidària.

Per últim, sol·licitem que els procediments per implementar aquestes mesures siguin clars i àgils amb la finalitat que les empreses puguin tramitar-les amb rapidesa i, disposar de mecanismes de verificació que posteriorment serveixin per comprovar que s’han complert els criteris d’accés a aquestes subvencions. En cas contrari, els plans romandran en el document i no arribaran a temps per evitar la destrucció del teixit empresarial.

L’ACEDE sol·licita al Govern d’Espanya 12 mesures immediates per protegir a empreses i treballadors.2020-03-27T12:32:22+00:00
20 03, 2020

Comunicat oficial de l’ACEDE en referencia a les mesures extraordinàries, adoptades pel Govern Espanyol, per fer front a la crisis del nou Coronavirus COVID-19

2020-03-26T10:36:49+00:00

Per la Junta Directiva de l’ACEDE, les mesures publicades al Real Decret-llei de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, són insuficients.

 

“Exigim al Govern Espanyol que les mesures publicades s’apliquin sense pal·liatius de forma àgil, immediata (durant març de 2020) i automàtica” i a més, considerem prioritari el compliment dels següents punts:

 

 1. Per l’ACEDE es vital mantenir la liquiditat de les empreses. Demanem que no es trenqui la cadena de pagaments entre proveïdors privats, complint amb les dates de venciment i amb el import facturat. De la mateixa manera, demanem a les Administracions Publiques i Grans Empreses, que compleixin amb la llei de morositat a l’hora de fer els pagaments als seus proveïdors
 1. Exigir als Bancs rapidesa en posar aquesta liquiditat al circuit, alhora d’aplicar les mesures del Govern, ja que hem de mantenir la liquiditat de les empreses i han de disposar de línies de crèdit i préstecs de forma directa, immediata i àgil per continuar tenint un país competitiu i la mateixa presència de Pimes i autònoms actual, que representen més del 98% del teixit empresarial espanyol.
 1. Considerem també que son insuficients les mesures aprovades per les pimes i pels autònoms. L’estat a de reconèixer que estem en un estat de força major i des de el Govern s’ha d’actuar de forma àgil, immediata i ràpida, considerant que totes les pimes i autònoms de Espanya estan afectades per aquesta greu situació, ja que han reduït la seva activitat pràcticament a 0, i per tant haurien de ser considerades totes beneficiàries de les ajudes aprovades en el Real Decret sense demostrar les pèrdues ocasionades, excepte les empreses o sectors que obligatòriament han de continuar donant un servei, i no han tancat la seva activitat per l’afectació de les mesures del Coronavirus.
 1. Sol·licitem crear un impost solidari que surti de les grans fortunes i de les grans empreses dels sectors beneficiats per aquestes situació i que tinguin capacitat per contribuir.
 1. Sol·licitem el condonament a les pimes ni autònoms en contractes amb l’Administració Pública ni Clients Privats en temes de penalitzacions per possibles incompliments de terminis d’execució i/o lliurament de productes i/o serveis motivats pels efectes de la crisi causada pel Covid19. Així com mantenir els contractes adjudicataris abans de la situació actual. Tanmateix, un cop es reprengui l’activitat, caldrà agilitzar al màxim els concursos públics i privats per tal d’assolir la màxima normalitat amb el menor temps i cost possibles, afavorint, durant els primers 6 mesos, l’adjudicació a la formalitat.

 

En resum, demanem al Govern Espanyol, que reconegui la gravetat de la situació sanitària i econòmica que estem patint i que seguirem patint durant molt de temps. De la mateixa manera que en l’anterior crisi, les entitats bancàries van rebre ajudes públiques de 60.000 M € amb l’objectiu de mantenir l’estabilitat econòmica, ara exigim que l’Estat faci l’esforç d’augmentar les mesures econòmiques per pal·liar els efectes presents i futurs de la crisi sanitària i econòmica. Hem de facilitar tossudament la liquiditat de les empreses competitives i rendibles del país.  Els efectes negatius que la crisi conjuntural del Covid19 podria generar en l’economia en forma d’una elevada mortalitat d’empreses viables, seria de conseqüències tràgiques i irreparables pel conjunt del país.

Comunicat oficial de l’ACEDE en referencia a les mesures extraordinàries, adoptades pel Govern Espanyol, per fer front a la crisis del nou Coronavirus COVID-192020-03-26T10:36:49+00:00
17 03, 2020

L’ACEDE celebra la desició de l’Ajuntament de Barcelona de suspendre i ajornar el pagament de tributs municipals

2020-03-26T10:37:02+00:00

L’ACEDE – Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, amb una gran representació del sector de serveis especialitzats a la comunitat, celebra la decisió de l’Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments de SUSPENDRE I AJORNAR EL PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19.

 

Acompanyem l’enllaç de la nota de premsa de l’ajuntament de Barcelona.

Concretament la mesura que més afecta les empreses proveïdores de serveis és la següent:

L’Ajuntament elaborarà un decret per a garantir la continuïtat de tots els contractes públics, Seguint l’objectiu de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis a l’Ajuntament de Barcelona i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament elaborarà un decret per a garantir la continuïtat de tots els contractes públics i a la vegada garantir la compensació d’aquells que no es puguin prestar a condició que hi hagi manteniment de l’ocupació ni regulacions no acordades. En aquest sentit l’Ajuntament dóna un missatge de tranquil·litat a totes les empreses proveïdores i a la vegada fixi com a prioritat el manteniment de l’ocupació.

 

Joan Vilar Carreras
President d’ACEDE

L’ACEDE celebra la desició de l’Ajuntament de Barcelona de suspendre i ajornar el pagament de tributs municipals2020-03-26T10:37:02+00:00
5 03, 2020

Càpsules de coneixement Acede | Comunicació de Crisi o Crisi de Coneixement a càrrec d’Albert Torras.

2020-03-05T09:49:01+00:00

Ahir 4 de març a la seu de l’ACEDE es va realitzar la càpsula de coneixement “Comunicació de crisi o Crisi de Comunicació” a càrrec de l’expert en comunicació Albert Torras.

Va ser una càpsula molt interessant on es van conèixer els punts claus d’una comunicació efectiva en temps de crisi, entre altres aspectes.

 • Podeu consultar el webinar resum de la càpsula per tal que no us perdeu cap detall: https://www.youtube.com/watch?v=kZsObQy2C2M
 • Consulta l’arxiu de presentació de la càpsula: Comunicació de Crisi o Crisi de Comunicació

 

 

Càpsules de coneixement Acede | Comunicació de Crisi o Crisi de Coneixement a càrrec d’Albert Torras.2020-03-05T09:49:01+00:00
5 03, 2020

L’Acede obre una roda de reunions per plantejar la regulació de les contencions mecàniques

2020-03-05T08:46:28+00:00

Comencem amb la roda de reunions per aconseguir la regulació de les contencions mecàniques dins del sector sanitari.

Ahir dimecres 4 de març  l’ACEDE juntament amb Medicare System, es va reunir amb el Sr. Jorge Soler, diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya.

 

L’Acede obre una roda de reunions per plantejar la regulació de les contencions mecàniques2020-03-05T08:46:28+00:00
24 02, 2020

El president de l’ACEDE i la representat del grup de SAP convidats a la jornada “Més servei públic, més benestar, més país”.

2020-02-24T11:05:43+00:00

Avui dilluns 24 de febrer de 10 a 12 del matí, el president de l’Acede el Sr. Joan Vilar, juntament amb la Sra. Anna Calvo, representant del grup SAP (Servei d’atenció de les persones), han estat convidats a la jornada “Més servei públic, més benestar, més país” al Parlament de Catalunya.

Aquesta jornada ha estat organitzada pel Sr. Josep Maria Forné, diputat de Junts per Catalunya.

L’objectiu principal de la sessió és poder arribar a un acord per aprofundir i millorar l’estat de benestar en els sectors d’educació, salut i àmbit social.

El president de l’ACEDE i la representat del grup de SAP convidats a la jornada “Més servei públic, més benestar, més país”.2020-02-24T11:05:43+00:00
13 02, 2020

Els membres de la Junta Directiva de l’ACEDE visiten les instal·lacions de l’ONCE a Barcelona

2020-02-13T10:11:26+00:00

Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya ha invitat als membres de la Junta Directiva de l’ACEDE ha conegut les seves instal·lacions al carrer Sepúlveda de Barcelona.

Aquest 12 de febrer de 2020, els membres de la Junta Directiva de l’ACEDE van tenir l’oportunitat de visitar les instal·lacions de l’ONCE a Barcelona.
Durant la visita, els membres de la junta van conèixer les dificultats amb les quals es troben les persones amb problemes de visió. El Sr. Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, va acompanyar-los en un esmorzar a cegues i, més tard, la Secretaria de Direcció de l’ONCE, Silvia Rodriguez de la Gándara, els va fer una visita guiada per les instal·lacions de la delegació.

La delegació de l’ONCE està construïda estratègicament per evitar obstacles perillosos com per exemple, les cantonades acabades en punxa. A més, disposa de cases pilot perquè les persones puguin aprendre, en una primera fase, a utilitzar els objectes de la casa per, més endavant, poder adaptar-se a les seves cases amb l’ajuda d’assessors.

Finalment, els membres de la Junta Directiva de l’ACEDE també van poder visitar la impremta sense tinta on imprimeixen documents en Braille.

Des de l’ACEDE volem agrair la seva invitació i la càlida acollida que ens va proporcionar tot el personal. L’ONCE, que el 2018 va celebrar el seu 80è aniversari, és una organització d’esperit jove, oberta a la canviant realitat social, diversa i sempre dinàmica, que renova cada any la seva vocació de servei vers les persones cegues o amb alguna altra discapacitat per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida.

Els membres de la Junta Directiva de l’ACEDE visiten les instal·lacions de l’ONCE a Barcelona2020-02-13T10:11:26+00:00
10 02, 2020

L’ACEDE firma un conveni de col·laboració amb el Cercle Sabadellès 1856

2020-02-10T09:42:07+00:00

Aquest 6 de febrer de 2020, l’ACEDE (Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris) ha firmat un conveni de col·laboració amb el Cercle Sabadellès 1856.

Aquest conveni s’ha signat gràcies a la vinculació de Josep Lluis Llusia, membre del Grup d’assessors d’Acede i vicepresident econòmic del Cercle Sabadellès 1856.

Aquest dijous, el secretari general de l’ACEDEPaco Camarasa ha visitat les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, on s’ha signat i fet oficial un conveni de col·laboració amb el Sr. Jordi Andreu Folch, president del Cercle.

Amb més de 160 anys d’història el Cercle Sabadellès 1856 es va formar com una entitat cultural i recreativa de la ciutat de Sabadell. L’any 1969 va incorporar una vessant esportiva per complementar les seves activitats socials i culturals. En l’actualitat, el club disposa de 20 pistes de tenis, 10 pistes de pàdel, 2 camps de futbol 7 de gespa artificial, pista poliesportiva, 1 pista d’esquaix, 2 pistes de petanca, piscina exterior, piscina coberta, sala de fitness, sala de cycling, 3 sales d’activitats dirigides, restaurant, entre altres serveis. A més, disposa d’escoles de futbol, tenis, pàdel, natació i dansa.

Avui dia, el club dóna servei a més de 4.500 socis, la gran majoria dels quals són directius i empresaris. És per això que ambdues entitats volen col·laborar conjuntament per poder oferir nous serveis de qualitat, entre els quals s’hi inclouran jornades, actes, i tota mena d’activitats dirigides als empresaris i vinculades amb la vessant més esportiva, sempre buscant desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i millora de l’esperit emprenedor.

Des de l’ACEDE pensem que aquesta col·laboració serà molt profitosa per ambdues parts i esperem que sigui l’inici d’una gran relació empresarial.

L’ACEDE firma un conveni de col·laboració amb el Cercle Sabadellès 18562020-02-10T09:42:07+00:00
30 01, 2020

L’ACEDE es reuneix amb Matilde Villarroya, Directora General d’Indústria. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

2020-01-30T08:52:55+00:00

Ahir, 29 de Gener el grup de Serveis Especialitzats a la Comunitat de l’ACEDE es va reunir amb la Sra. Matilde Villarroya, Directora General d’Indústria del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i amb el Sr. Miquel Hernández, cap de l’àrea d’anàlisis estratègics.

Durant la reunió es van explicar com es creen els clústers i el seu funcionament. Un clúster és un grup d’empreses i/o institucions de suport concentrades en un mateix territori que comparteixen una mateixa tipologia de negoci, comparteixen característiques comunes i es complementen. Un clúster queda definit com una realitat econòmica d’un territori, es troben arreu del món i especialment a Catalunya.

Des d’Indústria es valora positivament que les empreses innovin i apostin per la tecnologia. A més, la Directora General d’Indústria va posar sobre la taula el programa ProACCIÓ 4.0 que té per objectiu accelerar la transformació del teixit empresarial català cap a la indústria 4.0 actuant com a finestreta única a Catalunya en aquest àmbit.

 

 

 

 

 

L’ACEDE es reuneix amb Matilde Villarroya, Directora General d’Indústria. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya2020-01-30T08:52:55+00:00
9 01, 2020

L’ACEDE es reuneix amb Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

2020-01-10T08:10:24+00:00

Ahir, 8 de gener de 2020, l’ACEDE es va reunir amb Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Durant la reunió, els membres de l’ACEDE assistents van fer-li arribar al conseller les propostes del document d’ACEDE Catalunya Competitiva, en matèries de sostenibilitat, mobilitat i transport i logística on és planteja una sèrie de realitats de cada sector i un seguit de possibles actuacions.

El projecte Catalunya Competitiva de l’ACEDE, manté l’objectiu inicial de convertir Catalunya en un territori pròsper, competitiu, amb institucions econòmiques i socials compromeses en l’escenari actual i apostant per les petites, mitjanes i grans empreses catalanes.

Des de l’inici del projecte el 2012 fins al dia d’avui, els seus membres s’han reunit amb tots els partits parlamentaris per presentar les seves propostes i cercar vies de col·laboració.

 

 

Representants d'ACEDE a la reunió:

Joan Vilar, President de l'ACEDE

Paco Camarasa, Secretari General de l'ACEDE

Josep Tres, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE i President d'ASCEN

Josep Dalfó, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE i Director General de DEKRA Industrial

Ricard Parés, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE, Director de PORCAT i president del col·legi de veterinaris de Barcelona

Francesc Gómez, membre de la Junta Directiva de l'ACEDE, CEO en Biomedical Logistics Exelcool Services i BCN inmediato i president d'ANSBIO.

L’ACEDE es reuneix amb Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya2020-01-10T08:10:24+00:00